انعقاد

انقاد(Coagulation) :مکانیسمی که به موجب یک صدمه عروقی با فعال شدن فاکتورهای پروتئینی موثر در انعقاد موجود در پلاسما و همچنین ترومبوپلاستین و کلسیم موجب ساخته شدن لخته فیبرین می گردند.فاکتورهای انعقادی به جز کلسیم و فسفولیپیدهای پلاکتی اساسا پروتئینی می باشند.این فاکتورها به 3 دسته تقسیم می شوند:
1-مواد اولیه
2-کوفاکتورها
3-انزیم ها
از جمله مواد اولیه می توان به F1 یعنی فیبرونوژن که لخته فیبرین از ان ساخته می شود اشاره نمود.کوفاکتورها پروتئین هایی هستند که موجب سرعت بخشی به واکنش های انزیمی درگیر در عمل انعقاد می شوند مثل فاکتور III (فاکتور بافتی)،فاکتور V و فاکتور VIII (انتی هموفیلیک فاکتور) و فاکتور فیتزجرالد(HMWK). مابقی فاکتور های انعقادی پیش سازهای انزیمی (پروانزیم یا زیموژن) می باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.