انمي بيماري هاي مزمن(Anemia choronic disorders)

انمي هايي كه بيشتر در عفونتهاي مزمن،روماتوئيد ارتريت و بيماري هاي نئوپلاستيك ديده مي شود،معمولا خفيف است و تحت الشعاع بيماير اصلي قرار مي گيرد.معمولا انمي پيشرفت نمي كند.به نظر مي رسد انمي در نتيجه كاهش اندكي در عمر ياخته هاي سرخ و نقص توانايي مغز استخوان براي مقابله با ان مي باشد.انمي معمولا به درمان با اهن يا ساير روش ها پاسخ نمي دهد،هنگامي كه بيماري زمينه اي برطرف بشود انمي نيز خودبه خود خوب مي شود.
يافته هاي ازمايشگاهي:
ياخته هاي سرخ معمولا نرموكروميك-نرموسيتيك و بندرت ميكوسيتيك-هيپوكروميك هستند.اندكي انيزوسيتوز و پوئيلكوسيتوز داريم.رتيكولوسيت ها معمولا طبيعي بوده و تغيير واضحي در لكوسيت ها و پلاكت ها نداريم.در مغز استخوان، سيدروبلاست ها كاهش يافته ولي ذخاير اهن طبيعي يا افزايش يافته اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.