انمی سیدروبلاستیک اکتسابی

این نوع انمی معمول تر از حالت ارثی است و در افراد بالای 50 سال دیده می شود.انمی متوسط وجود دارد و هماتوکریت تقربا 24%-30% است.در این نوع انمی یاخته های سرخ عموما نرموسیتیک هستند و ممکن است یک مقدار جزئی ماکروسیتیک باشند.تعدادگلبول های سفید و پلاکت طبیعی است.مغز استخوان هیپرپلازی اریتروئید را نشان می دهد و تعداد زیادی از انها سیدروبلاست حلقوی هستند که در هر مرحلهای از تکامل رده اریتروئید مشاهده می شود.تقریبا 10% بیماران مبتلا به این نوع انمی سیدروبلاستیک به لوسمی حاد مبتلا می شوند.بیماران مبتلا به این نوع انمی سیدروبلاستیک ،همچنین ممکن است به علت تعدادی از داروها و مواد شیمیایی که در سنتز Heme دخالت می کنند،ایجاد شود.انمی سیدروبلاستیک ناشی از مصرف دارو،قابل برگشت است و با حذف دارو ،انمی برطرف می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.