انواع انسولین

اشکال دارویی انسولین،دوز انسولین،عملکرد نوع انسولین و…

 

1- انسولین
انسولین در بیماران دیابتی نوع 1 و در بعضی از بیماران نوع 2 و در درمان دیابت حاملگی استفاده می شود. در حال حاضر انسولین با روش های نو ترکیبی تهیه می شود و از نظر ساختمانی به طور کامل شبیه انسولین انسانی است.
انواع شفاف آن مانند Lispro و رگولار اثر سریع دارند ، به صورت وریدی و عضلانی و زیر پوستی قابل استفاده هستند و نیمه عمر کوتاهی دارند. برای استفاده راحت تر و کاهش دفعات مصرف در شبانه روز انواع آهسته رهش تهیه شده که طول اثر بیشتری داشته و شروع آن ها به آرامی دیده می شود . این نوع انسولین در اشکال مختلف با طول اثرهای مختلف ( متوسط ، طولانی و خیلی طولانی )تهیه می شود.
اشکال دارویی
1- انسولین Lispro (Novorapid) : یکی از انواع انسولین کوتاه اثر می باشد، شروع اثر آن بسیار سریع (حدود 15 دقیقه ) بیشترین اثر دارو نیم تا یک ساعت بعد از تزریق و طول اثر آن حدود 3 تا 4 ساعت است . به صورت قلم تزریقی پر شده در دسترس است.
2- انسولین Reguler یا Natrual یا Crystal :ویال 10 میلی لیتر که هر میلی لیتر آن دارای یکصد واحد انسولین می باشد شروع اثر آن سریع ( حدود 30 دقیقه ) و طول اثر آن به طور میانگین 6 ساعت ( کوتاه اثر ) است.
روش تزریق آن به صورت زیر پوستی ، وریدی و داخل عضلانی است . محل نگهداری در یخچال می باشد و از زمان مصرف درمان در دمای اتاق قابل نگهداری است.
روش تزریق زیر پوستی روش مناسب تری است، می توان دارو را در بافت چربی نیز تزریق کرد .
3- انسولین گلارژین(Insulin Lantus): یکی از انواع طولانی اثر است. محلول آن شفاف است و روش تزریق به صورت زیر پوستی است و نبایست به صورت وریدی استفاده شود. شروع اثر دارو 4 ساعت بعد از تزریق و بیشترین اثر 24-8 ساعت بعد از تزریق و طول اثر 24 ساعت می باشد. به صورت قلم تزریقی پر شده در دسترس است.
4- انسولین NPH :یکی از انواع انسولین با طول اثر متوسط است ، محلول آن شیری رنگ است و بصورت یک ویال 10 میلی لیتر که هر میلی لیتر آن حاوی 100 واحد بسته بندی شده است تزریق آن به صورت زیر پوستی و عضلانی است.
تزریق وریدی آن ممنوع است شروع اثر دارو یک ساعت بعد از تزریق ، بیشترین اثر دارو حدود 6-4 ساعت بعد از تزریق و طول اثر دارو به طور میانگین 12 ساعت می باشد.
5- انسولین 70/30 : مخلوطی از انسولین رگولار و NPH است. به صورت ویال و قلم تزریقی پر شده در دسترس است.
6- در بیماران دیابت نوع 2 که انسولین در بدن ترشح می شود داروهایی استفاده می شود که به ترشح و عملکرد انسولین کمک کنند.