انواع سلول اپیتلیال در ادرار

انواع سلول اپیتلیال در ادرار.epithelial cells در آزمایش ادرار چیست,اپیتلیال سل در ادرار,اپیتلیال سل چیست

اسکواموس(سنگفرشی ساده):
سلولهای خیلی بزرگ.هسته دایره ای شکل منظم و تقریبا در مرکز سلول وجود دارد.بیشتر نشانه وجود الودگی دستگاه ادراری خارجی میباشد.

ترانزیشنال(پوششی انتقالی):
کوچک تر از سنگفرشی هستند.در ادرار طبیعی دیده شده و مربوط به مثانه میباشد.هسته ان کوچکتر از سنگفرشی.غشای سلول واضح و گاها دارای دو هسته نیز میباشد.
این نوع اپی تلیال را نباید با wbc اشتباه گرفت.

رنال(کلیوی):
بیشتر در افراد سرطانی ومبتلا به عفونت ها والتهابات شدید دیده میشود.هسته شان کوچک است.شبیه اشک هستند و دارای یک زائده هستند که به شکل  اشک درامده اند.

اپی تیال ادرار ترانزیشیال سلول رنال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.