انواع سوسک

حشرات این تیره بطور کلی بیضی شکل و دارای رنگ تیره و اندازه بدن متوسط یا کوچک هستند.روی بدن از موهای لطیف متراکم و گاهی نیز از فلس های رنگین پوشیده شده است. شاخک ها در انتها دارای ماسوی مشخص می باشند.

لارو این حشرات از انواع مختلف فراورده های حیوانی مانند ماهی خشک ،انواع پوست خز ، چرم ، مواد ابریشمی ، پشمی و هم چنین پنیر ، کشک ، کلکسیون های جانوری خشک شده و غیره تغذیه می کنند. در طبیعت در دالان های حشرات چوب خوار ، لانهپرندگان ، زنبورها و عنکبوت ها نیز یافت میشوندکه بصورت انحصاری از پوسته لاروی و شفیرگی و یا از لاشه آنها تغذیه می کنند.

این حشرات از نظر رژیم غذایی بدون تردید در گذشته گوشت خوار و لاشه خوار بوده اند که در اثر گسترش فعالیت های کشاورزی و توسعه تولید مواد غذایی گیاهی توسط انسان امروزه تعدادی از گونه ها به تدریج به فراورده های گیاهی رو آورده اند.از آن جمله می توان گونه های جنس Trogoderma  را نام برد که لارو آنها از دانه های غلات و حبوبات انباری تغذیه کرده و خسارت سنگینی به بار می آورند.

بدن لاروها اغلب از موهای کوتاه و بلند پر پشت پوشیده شده است. در برخی از گونه ها موهای بلند و انبوه ( دسته جاروئی ) در انتهای شکم دیده میشود.

جنس  Dermestes

طول بدن حدود ۶ الی ۱۰ میلی متر و بیضی شکل ، ماسو ۳ بندی ، سطح شکم اغلب از موهای سفید رنگ متراکم پوشیده شده است. لاروها باریک و کشیده دارای موهای بلند و پر پشت خرمایی رنگ است. دو نوع موهای کوتاه و بلند در سطح بدن موجود است. لاروگونه های این جنس از روی آخرین حلقه شکم و پیوست های انتهایی  ( Urogomphus  ) آن شناخته میشوند. لارو های جوان فاقد پیوست انتهائی می باشند.

سوسک چرم و فرش Dermestes maculatus

حشره کامل حدود ۷ الی ۱۰ میلی متر طول داشته و قهوه ای مایل به قرمز است.روی بدن دارای موهای لطیف پرپشت زرد رنگ می باشد. این حشره توسط خار کوچک موجود در انتهای بال پوش ها و دندانه های ریزی که در راس بال پوش ها قرار دارد به راحتی از دیگر گونه ها جدا میشود.

روش زندگی و خسارت : حشره کامل زمستان را در اتاقک شفیره و یا در دالان های لاروی می گذراند. در بهار ظاهر شده جفت گیری نموده و دو هفته بعد تخم ریزی می کند. حشره ۲۰۰ تا ۸۰۰ تخم بصورت تک تک و یا گروهی  ۲ تا ۱۰ تخم در دالا لاروی موجود و روی مواد غذایی می گذارد. لارو های خارج شده از تخم بلافاصله شروع به تغذیه از مواد غذایی می کنند. لارو کامل بطول ۱۰ تا ۱۲ میلی متر بوده و تمام سطح بدن دارای موهای کوتاه و بلند است. خمیدگی پیوست اروگومف به سمت جلو بوده و قطر آن در وسط یکدفعه کم میشود. لارو پس از رشد کامل در روی مواد چوبی، کارتنی، چوب پنبه ای و غیره دالان و یا حفره ای کنده تبدیل به شفیره میشود.

افت در سال دارای یک نسل بوده و در صورت مساعد بودن شرایط می تواند دو نسل در سال ایجاد کند.

سوسک سیاه قالی           Attagenus  piceus   Ol

طول بدن حشره کامل نر ۳ الی ۵ میلیمتر و ماده ۴ الی ۶ میلیمتر و رنگ آن سیاه مایل به قهوه ای است. بالپوشها دارای نقاط فرورفته بهم فشرده که توسط کرکهای ظریف و خوابیده خاکستری پوشیده  شده است. رنگ پا و شاخک حنائی و آخرین بند شاخکها سیاه است.

بیولوژی و نحوه خسارت: حشره ای همه جائی است و حشره کامل در روزهای گرم و آفتابی در طبیعت روی گلها و یا در خانه ها و انبارها پشت شیشه ها دیده میشود. حشرات کامل کم تغذیه میکنند پس خسارت قابل توجهی ندارند. لارو از فراورده های حیوانی خشک مخصوصا” پر- مو- پوست- منسوجات پشمی- فرش- خز- ماهی خشک و………… تغذیه میکند و زیان سنگینی ببار می آورد. این آفت بیشتر به فرش و یا لباسهائی که مدتهای طولانی در کمد نگهداری شده است حمله میکند. خسارت سوسک روی پیله های کرم ابریشم و ابریشم طبیعی بسیار شدید است. یکی از دشمنان خطرناک کلکسیونهای حیوانات در موزه ها است.

حشره کامل در بهار ظاهر شده و بلافاصله جفت گیری نموده و ماده در طول ۳۰ – ۴۰ روز زندگی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تخم میگذارد. شکل لاروها کشیده و بدون پیوست انتهائی (Urogomphie  ) است. انتهای شکم دارای یکدسته موی بلند است. دوره لاروی در شرائط مساعد یکسال طول میکشد و اگر شرائط نامساعد باشد تا دو سال طول میکشد دوره زندگی از تخم تا حشره کامل همیشه بیشتر از یکسال طول میکشد. در شرائط مساعد یک نسل در سال دارد.

سوسک فرش

 لمبه گندم         Trogoderma  granarium     Everts

حشره کامل بطول ۵/۱ – ۳ میلیمتر وبرنگ قهوه ای مایل به قرمز است. شکل عمومی بیضی کشیده وپوشیده از موهای زرد است. شاخکها وپاها عموما” زرد مایل به قرمز میباشد ولی دو بند اول شاخک وپنجه پاها تیره تر است. شاخکها ۱۱ بندی وبحالت چماقی یاmassue  است. بالپوشها در انتهای بدن گرد و در روی آنها غالبا” لکه های نامشخص قرمز قهوه ای دیده میشود.

طرز زندگی (Biology ) ونحوه خسارت : یکی از آفات مهم محصولات انباری است ودر درجه اول به گندم وجو حمله میکند وسپس به دیگر غلات مثل برنج – ذرت و ……..

خسارت منحصرا” مربوط به دوره لاروی است وحشره کامل بندرت تغذیه میکند وحدود ۱۰ الی۲۰ روز بیشتر زندگی نمیکند.

لاروهای جوان از دانه های شکسته و یا آفت زده دیگر تغذیه میکنند واز سن سوم ببعد قادر به تغذیه از دانه های کامل میباشند. لاروها قادرند تمام محتویات دانه را از بین ببرند و محل فعالیت لاروها بیشتر در سطح توده غلات میباشد ومعمولا” از نفوذ به اعماق فله خودداری میکنند. محصولات آفت زده بعلت آمیخته شدن با مدفوع ویا با پوسته لاروی وموهای کنده شده حشره مرغوبیت خود را از دست میدهند. حشرات کامل ماده تخمهای خود را روی مواد غذائی یا در شکاف ودرز دانه ها قرار میدهند وبطور متوسط ۵۰ تخم در طول زندگی میگذارند.تخمها باریک و استوانه ای است که یکطرف آن گرد وطرف دیگر آن نوک تیز است. دوره شفیرگی یکهفته طول میکشد وشفیره برنگ قهوه ای روشن است . طول دوره رشدی حشره از مرحله تخم تا حشره کامل بین ۳۰ الی ۴۰ روز طول میکشد. در شرائط مساعد ۴ نسل در سال ایجاد میکند . لارو لمبه گندم در مقابل سرما ، گرما و گرسنگی بسیار مقاوم بوده و بهمین دلیل زمستان را بصورت لاروی سپری میکند.

سوسک موزه  Anthrenus  museorum    l

حشره ای است بطول ۲ الی ۳ میلیمتر با پیش گرده سیاهرنگ که در قسمت جلو باریک است. مهمترین تزئینات پیش گرده عبارت از دو لکه مشخص جانبی در طرفین و یک لکه میانی در قاعده و نزدیک سپرچه میباشد.

روی هر بالپوش ۳ نوار عرضی باریک نامنظم وجود دارد. ساق پا و پنجه ها حنائی است. لاروهای گونه های آنترنوس بسیار بهم شبیه هستند بطور کلی طول لاروها پس از رشد کامل به ۴ – ۵ میلیمتر میرسد. رنگ عمومی بدن زرد و رنگ پیش قفس سینه و حلقه آخر مایل به قهوه ای است. بدن دارای موهای بلندی است که در تمام سطح بدن پخش شده است علاوه بر این هر حلقه بدن دارای انبوهی از موهای ردیفی عرضی است که طول آنها در طرفین و در پشت بدن اندکی بیشتر است . در قسمت انتهائی بدن انبوهی از موهای بلند بصورت دسته های پهنی درآمده اند دیده میشود که از روی آنها می توان این لارو ها را تشخیص داد.

بیولوژی و نحوه خسارت : حشرات کامل در طبیعت روی گلها بفراوانی دیده میشوند در روزهای گرم حشره برای تخمریزی وارد خانه ها شده و پس از پایان تخمریزی اغلب در پشت پنجره ها جمع میشوند.

حشرات کامل عملا” ایجاد خسارت زیادی نمیکنند ولی لاروها روی لباسهای پشمی – فرش- شاخ- خز- پوست – چرم و……..زیانهای سنگینی میزنند. لارو سوسک اغلب از حشرات خشک شده تغذیه میکند. حشره ماده در طول زندگی خود بطور متوسط ۳۰ الی ۵۰ تخم میگذارد. تخمها معمولا” در میان شکاف های موجود در کف زمین و محل تاخوردگی لباس – زیر فرش و ….. گذاشته میشود. لاروهای خارج شده از تخمها از مواد غذائی موجود شروع به تغذیه میکنند.

در شرائط مساعد ۲ نسل در سال دارد و گاهی دوره زندگی حشره به یک سال میرسد و فقط در سال یک نسل ایجاد میکند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *