انواع محیطهای کشت میکروبی

محیط های كشت باكتری را از نظر نوع مواد تشكیل دهنده و از نظر كاربرد به چهار دسته تقسیم می كنند:
محیط كشت پایه (Basic Media)
این محیط كمترین مقدار مواد غذایی برای رشد باكتریها را دارد . و مبنای تهیه انواع و اقسام محیطهای كشت می باشد . اكثر انواع باكتریها در آن رشد می كنند زیرا فاقد ماده ضد میكرب است . مانند محیط نوترینت آگار ، نوترینت براث .

محیط كشت غنی كننده (Enrichment Media)
محیط مقوی بوده كه دارای مواد تغذیه ای زیادی نظیر ویتامین ها ، لیپید ها ، اسید های آمینه برای رشد باكتری است . بنابراین تعداد زیادی از باكتریها روی آن بخوبی رشد می كنند . مانند شكلات آگار، بلادآگار .

محیط كشت افتراقی (Differential Media)
محیط كشت تشخیصی بوده كه كلنی باكتریهای مختلف روی آن كاملا از همدیگر متمایز می گردد. مانند محیط E.M.B ، M.c این محیطها دارای املاح صفراوی ، قند و معرف شیمیایی هستند كه باكتریهای لاكتوز مثبت برروی آنها كلنی های صورتی رنگ و باكتریهای لاكتوز منفی نظیر سالمونلا ، شیگلا بر روی این محیط ها كلنی های سفید رنگ تشكیل می دهند . از محیطهای افتراقی دیگر محیط TSI ، سیمون سیترات را میتوان نام برد . این محیط ها برای رشد باكتریهای گرم – منفی روده ای (انتروباكتریاسه) مناسب هستند . چون وجود املاح صفراوی در محیط مانع از رشد باكتریهای گرم مثبت در محیط می شوند.

محیط كشت اختصاصی (Special Media)
این محیطها برای رشد باكتریهای خاصی مناسبند . از این محیطها برای ایزوله نوع خاصی از باكتری در یك مخلوط میكربی استفاده می شود . مانند محیط s.s آگار كه برای جدا كردن سالمونلا و شیگلا بكار میرود یا مانیتول سالت آگار كه برای تشخیص گونه بیماریزای استافیلوكوكوس اورئوس استفاده می شود .

محیط كشت انتخابی (Selective Media )
محیط هایی وجود دارند كه دارای یك ماده مهار كننده رشد می باشند این مواد رشد تمام ارگانیسم ها بجز ارگانیسم مورد نظر را مهارمی كنند . درمرحله اول از رنگ هایی كه دارای خواص ضد میكروبی هستند استفاده می شود ودر مرحله بعد استفاده از آنتی بیوتیك ها و مرحله آخر شامل وارد كردن مواد تركیبی به محیط كشت جهت فعالیتهای متابولیكی ارگانیسم مورد نظر می باشد . از آنجا ئیكه این محیط ها جهت ارگانیسم مورد نظر انتخاب شده اند و برای سایر ارگانیسم ها مضر می باشند آنها را محیط های انتخابی می نامند . مثالی از این نوع محیط ها ، محیط كشت فنیل اتیل الكل آگار است كه از رشد باسیل های گرم منفی هوازی و بی هوازی اختیاری ممانعت بعمل آورده و به ارگانیسم های گرم مثبت اجازه رشد می دهد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *