انواع محیط کشت از نظر شکل ظاهری (فیزیکی)

انواع محیط کشت از نظر شکل ظاهری (فیزیکی)
محیط های کشت از نظر ویژگی های فیزیکی  به چهار دسته تقسیم می شوند:
الف- محیط های کشت جامد (Solid Media): این محیط ها دارای یک ماده سفت کننده به نام آگار (Agar) هستند . آگار کربوهیدرات غیر قابل متابولیسم و کلوئیدی است و از نوعی جلبک دریایی به نام ژلیدیوم (Geledium) به دست آمده و به مقدار ۱۲-۱۵gr/lit به محیط جامد افزوده می شود. این ماده در حرارت  ۸۰-۱۰۰°Cدر آب حل شده و در حرارت های پایین تر از ۴۵°C جامد می شود. این محیط ها  کاربرد فراوانی دارند و می توان آنها را در لوله و یا پلیت تقسیم کرد. از محیط های جامد روتین می توان به محیط های نوترینت آگار  Nutrient Agar = NA)) و مولر هینتون آگار  Hinton Agar) Muller)  MHA  اشاره کرد.
ب- محیط های کشت نیمه جامد Semi Solid Media)): مقدار آگار این محیط ۲-۵gr/lit است و در بیشتر موارد جهت بررسی حرکت باکتری  به کار می رود. مانند محیط SIM
پ- محیط های کشت مایع یا براث :(Liquid Media) این محیط ها  آگار نداشته ، در هر درجه حرارتی مایع  بوده و فقط در لوله استفاده  می شوند مانند محیط نوترینت براث (NB)،برین هارت اینفیوژن براث  Brain Heart Infusion Broth) BHI)، مولر هینتون براث (Muller Hinton Broth)
ت- محیط های کشت دوفازی (Biphasic): مانند محیط کشت کاستانداCastaneda)) که جهت کشت باکتری هایی مانند بروسلا به کار می رود. این محیط ها از یک فاز جامد آگار  ۲٫۵%به صورت اسلنت و یک فاز مایع تشکیل شده اند. هر دو فاز مایع و جامد در این محیط ها از یک ترکیب ساخته می شود، مانند BHI آگار و BHI براث و یا بروسلا آگار و بروسلا براث.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *