انواع محیط کشت در میکروب شناسی


محيط هاي كشت را از نظر تركيب شيميايي و دارا بودن مواد غذائي يا مواد باز دارنده مي‏توان به چند دسته تقسيم كرد .


۱. محيط كشت انتخابي (Selective) :

اين محيط ها براي جدا كردن يك يا دسته‏اي از ميكروارگانيسم‏ها بكار مي‏روند و به علت دارا بودن مواد بازدارنده، از رشد ميكروارگانيسم‏هاي ناخواسته جلوگيري مي‏كنند مانند محيط برد باركر جهت جدا كردن استافيلوكوكوس اورئوس و يا محيط S.S براي سالمونلا و شيگلا و يا محيط داراي نمک هاي صفراوي براي جدا كردن كلي فرمها .

2.محيط هاي كشت غني كننده (Enrichment) :

اين محيط ها معمولا در مواردي به كار مي‏روند كه تعداد ميكروارگانيسم مورد جستجو درنمونه غذائي كم بوده و يا به علت وجود زياد ميكروارگانيسم‏ هاي ديگر جدا كردن آن با اشكال مواجه باشد.اين محيط ها با تركيب خاص خود از نظر pH و مواد غذائي امكان رشد براي ميكروارگانيسم مورد نظر را فراهم مي‏كند،مانند محيط گوشت پخته براي جدا كردن استافيلوكوكوس اورئوس .

۳.محيط هاي كشت افتراقي (Differential) :

محيط هايي هستند كه ميكروارگانيسم ‏هاي مختلف در آن ويژگيهاي خاص خود را نشان مي‏دهند , مانند محيط هاي خون دار كه در آن نمونه‏ هاي هموليتيك و غير هموليتيك از هم جدا مي‏شوند .و محيط مك كانكي آگار كه در آن كلي فرمهاي تخمير كننده لاكتوز پرگنه‏ هاي قرمز مي‏دهند . در حالي كه باكتريهاي روده‏اي كه قادر به تخمير لاكتوز نيستند مانند سالمونلا پرگنه‏ هاي بي رنگ به وجود مي‏آورند .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.