انواع کریستالها در رسوب ادرار

انواع کریستالها در رسوب ادراری:

در ادرار طبیعی مواد زاید محلول هستند اما اگر ph ادرار کم یا زیاد شود،یا غلظت این مواد افزایش یابد اینها تبدیل به کریستال خواهند شد.

انواع کریستالهای روتین:

کریستالهای اسیدی:
امرفوس یونیک اسید
کلسیم اگزالات
اوریک اسید
پتاسیم اورات
تیروزین
سیستئین
لوسین

کریستالهای قلیایی:
امورفوس فسفات
تریپل فسفات
کلسیم فسفات
کلسیم کربنات
امونیوم بیورات
کلسترول
منیزیم فسفات
سدیم اورات

براساس طبیعی یا غیر طبیعی بودن:

کرستال های طبیعی
اسید اوریک
اگزالات کلسیم
کربنات کلسیم
فسفات کلسیم
اورات امورف
فسفات امورف
تریپل فسفات
امونیوم بیورات
اسید هیپوریک

کریستالهای غیر طبیعی
سولفادیازین
آمپی سیلین
آموکسی سیلین
آسیکلوویر
سولفانومید
لوسئین
کلسترول
تیروزین
سیستئین
بیلی روبین

نحوه گزارش:
میانگین تعدادشان را در 10 میدان میکروسکوپی گزارش کنید.
اگر تعدادشان بیشتر از حالت نرمال بود اینطور گزارش کنید:
Few.1+.2+.3+.many

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *