انواع کود،بهترین نوع کود و آموزش کود دادن

انواع کود,کمپوست,شیوه کود دادن به گیاه و زمین,بهترین نوع کود,نحوه و آموزش کود دادن,ترکیبات کود,رفع آلودگی کود

کوددهی : عبارتست از ماده ای که برای متعادل ساختن میزان عناصر مورد نیاز گیاه به طور مستقیم به زمین داده می شود .
انواع کودها :
آهکی ، آمونیاک و محلول آمونیوم ، فسفره
۱- کودهای اسیدی مثل گوگرد سولفات آمونیوم – اوره در خاکهای اسیدی نباید داده شود .
    استفاده از سولفات کلسیم یا جیس به عنوان منبع گوگرد (دارای ۱۸% گوگرد و ۲۲% کلسیم )
    سولفات آمونیوم دارای ۲۴% گوگردات ( خاک را کمی اسیدی می کند)
۲- کودهای فسفره به دلیل تثبیت شدید در خاک باید به صورت تحملی داده شوند و همچنین متراکم باشند تا در تماس زیاد با خاک نباشند یعنی باید نزدیک به ریشه تراکم شوند .
نکته : حداکثر میزان محلول مستقر در pn نیز ۶ تا ۵/۶ مشاهده می شود (تغییر ph در خاکهای اسیدی با اضافه کردن آهک و در قلیایی با اضافه کردن گوگرد و یا کودهای اسیدی ممکن است .
۳- کودهایی مثل آمونیاک مایع و محلول آمونیوم در خاکهایی که PH بالاتر از ۸ دارند نباید داده شوند چون مقدار NH3 ایجاد مسمومیت در گیاهان می کند .
افزایش کود تا یک میزان معین باعث افزایش عملکرد و بازده نزولی است و افزایش بیش از حد میزان کود تجملی نامیده می شود و به درد گیاه نمی خوردو افزایش کود از این مقدار به بعد باعث کاهش عملکرد می شود.
مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه ۳ عنصر متفاوت P و نیترات N و پتاسیم K است .

کود
برخی کودهای معروف تجاری عبارتند از :
۱- نیترات آمونیوم NH4NO3 با ۳۳% ازت
۲- اوره ۲ (NH)CO با ۴۶% ازت
۳- سولفات آمونیوم (NH4)2SO4 با ۲۱% ازت و ۲۴% اوره
۴- آمونیاک مایع NH3 با ۸۲% ازت
۵- نیترات کلسیم CA(NO3)2 با ۱۵% ازت و ۲۱% کلسیم
۶- فسفات آمونیوم (NH4)2HPO4 با ۱۸% ازت و ۴۶% اکسید فسفر (NO5)
۷- سوپرفسفات با ۲۰% N2O5 گوگرد و ۲۰% کلسیم
۸- سوپرفسفات تریپل CA(H2PO5) با ۴۶% اکسید فسفر PO5 و ۱۳% کلسیم
در خاکهایی که بیشتر در معرض شستشو هستن کمبود گوگرد دیده می شود .
۹- نیترات پتاسیم KNO3 با ۹% ازت و K2O 44%
۱۰- سولفات پتاسیم K2SO4 با ۵۰% K2O  و ۱۷% گوگرد
روش تعیین مقدار کود مورد نیاز زمین :
برای تعیین مقدار کود ابتدا مشخص می کنیم که زمین چه مقدار از عناصر را دارد این کار رابا نمونه برداری از خاک انجام می دهیم .
نکته :قبل از تهیه نمونه خاک – اختلاف موجود در مزرعه نظیر شیب- رنگ- خاک- تیپ خاک – تپه ماهور – عوارض و آب زیر زمینی را بایستی در نظر داشته و در هر یک از این نقاط نمونه جداگانه ای تهیه کنیم .
انواع کود :
۱- کود ازته         ۲- کود فسفر        ۳- کودپتاسیم     ۴- گوگرد
۱- ازت را به صورت آمونیاک هیدراته و یاآمونیاک بدون آب استفاده نمود .
کود اوره را معمولا به صورت تقسیطی یابه صورت سرک یعنی ۵۰% قبل از کاشت و ۵۰% بعد از کاشت می دهند.
۲- فسفر به ۲ صورت -۲HPO4 و HPO-4 قابل جذب برای گیاه است (فسفات آمونیوم و سوپر فسفات تریپل رایج ترین کودهای فسفری در ایران هستند )
۳-کمبود پتاسیم بیشتر در خاکهای اسیدی است .
۴- گوگرد ممکن است در آب چاهها – برکه ها – رودخانه ها- دریاچه ها و یا آب پشت سدها و آب باران نیز یافت می شود این منابع همراه با حشره کش های گوگرد دار نیازهای خاک را به گوگرد برطرف می کند.
کودهای میکرو (کود عناصر کم مصرف)
در خاکهای نواحی فشار کمبود آهن – مس – فلز – روی در خاکهای نواحی مرطوب کمبود مولیبدن – کلر- بور وجود دارد (گاهی نیز مقداری زیاد کلرو بر در خاک ها و آب آبیاری نواحی خشک وجود داشته می تواند باعث مسمومیت گیاه گردند)
روش های کوددهی
۱- تزریقی : تزریق آمونیاک مایع به دستگاههای خاص و تزریق آن به زمین
۲- پراکندن : در کودهای جامد مثل کود شکری می توان از دستگاههای کودپاش استفاده کنیم و کار بر اثر چرخش کود از دستگاه خارج شده و پخش می شود .
۳- نواری : کود به صورت نوارهایی با عرض۲ تا ۵cm در کنار بذر در داخل زمین قرار می گیرد .
۴- کناری : در این روش کود بصورت نوارهای چند سانتی متری در کنار ردیف های کاشت قرار می دهند .
۵- کوددهی با آب و آبیاری : کود را در مخزن آب و آبیاری با آب مخلوط می کنند و به ۲ صورت         ۱- بارانی         ۲- غرقابی
۶- محلول پاتی کود : در گلخانه بوسیله سم پاش به این روش کوددهی می کنند که عمدتا در کودهای میکرو استفاده می شود .
کودهای دامی : استفاده از بقایا و فضولات حیوانی بعنوان کود در مزرعه استفاده می شوند .
نوع کود    N%    P2O5%    K2O%
گاوی    ۳/۴    ۱/۱    ۲/۳
گوسفندی    ۱/۳    ۱/۱    ۵/۳
مرغی    ۲/۲    ۱/۱    ۴/۶
استفاده از کود دامی تازه برای گیاه ضرردار و گیاه را می سوزاند که با مشکلاتی روبرو هستیم :
۱- تولید شدید آمونیاک که باعث مسمومیت در گیاه می شود .
۲- ورود مواد شیمیایی به خاک و منفی تر شدن فشار اسمزی خاک
۳- مشکل آلوده بودن کود
سرعت تجزیه کود دامی در زمین
موادی هستند و در زیر دام برای راحت جمع کردن کود استفاده می شود .
سرعت تجزیه کود گوسفندی › گاوی › مرغی
کودهای سبز
یکی از راههای افزایش ماده آلی خاک استفاده از کود سبز در تناوب زراعی است منظور از کود سبز : شخم زدن گیاه در خاک پس از رشد کافی و بدون برداشت محصول است (اثر کود سبز بر خصوصیات فیزیکی خاک همانند کود حیوانی است)
۱- دوره رشد کوتاه داشته باشد
۲- زود تجزیه شود .
۳- خاصیت فیتوتوکسینی نداشته باشد یعنی به گیاه بعدی ضرر نرساند .
۴- به تراکم بالا مقاوم باشد .
۵- بهتر است از تیره ی بقولات (گلومها) که در خاک نیتروفیکاسیون انجام می دهند.
کمپوست
عبارتست از ضایعات شهری – کشاورزی – فاضلاب که قسمتی
از فرآیند تجزیه را طی می کند (برای اصلاح خصوصیات خاک
استفاده می شود مانند کودهای دامی)