انکوباتور

انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها نیاز است . بعضی انکوباتورها برای نگهداری میزان دلخواه از CO2 برای میکروارگانیسم هایی که دی اکسید کربن دوست (Capnophilic) هستند، تجهیز شده اند.

الف _ انکوباتورهای بدون CO2:

  • تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
  • وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید، دما را در هر روزکاری که از انکوباتور استفاده می‌شود، روی برگه QC ثبت کنید.
  • نمونه ها را به طور ایمن روی سینی ها یا قفسه ها قرار دهید.
  • می توانید با قراردادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انکوباتور ، محیط مرطوب ایجاد نمایید .

ب _ انکوباتورهای CO2  دار:

  • سطح دما و CO2 در برگه QC در هر روز استفاده ثبت می شوند.

 

نکته:

در صورت اتمام کپسول گاز CO2، تا زمان شارژ مجدد آن می توانیم جهت انکوباسیون نمونه های نیازمند CO2 از کندل جار بصورت جایگزین استفاده نماییم.

 

نحوه نگهداری:

  • همه انکوباتورها باید به طورماهانه با محلول صابون ملایم تمیز شوند.
  • به منظور رعایت موارد ایمنی، کپسولهای CO2 باید به صورت ایستاده با زنجیر سنگین به دیوار محکم شود. زمانیکه از سیلندرها استفاده نمی شود ، سوپاپها و درپوشها باید به طور محکم بسته شوند. سیلندرهای خالی را روی حمل کننده سیلندر گازبه طور محکم با زنجیر نگهداری کنید . هرگز سیلندرهای گاز را در دمای بالاتر از (OC52)  OF125 نگهداری نکنید . سیلندرها را در وضعیت افقی قرار ندهید.

 

 

 

الف _ انکوباتورهای بدون CO2:

زمانیکه دمای انکوباتور خارج از محدوده قابل قبول برای واحد مورد نظر باشد ، باید اقدامات اصلاحی باید مطابق موارد ذیل انجام شود:

  • منبع برق ، پریز برق و Circuit Panel را بررسی کنید.
  • دمای تنظیمی (Set Point) را بررسی کنید.
  • اگر دستگاه هنوز درست کار نمی کند، به نماینده سرویس دهنده اطلاع دهید.

ب _ انکوباتورهای CO2  دار:

یک کشت از نیسریا گونوره در انکوباتور قرار دهید. هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بررسی نمایید. این ارگانیسم به CO2  نیاز کامل دارد.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *