انگل پلاسموديوم ( Plasmodium Parasite )

 

پلاسم
تاكنون بيش از 156 گونه پلاسموديوم شناخته شده است كه براي پستانداران، پرندگان و خزندگان بيماريزا هستند و توسط پشه هاي كولكس، آنوفل و آئدس منتقل مي شوند. از اين تعداد 4 گونه در انسان ايجاد بيماري مي نمايند كه عبارتند از :

پلاسموديوم ويواكس ( P. vivax )

پلاسموديوم فالسيپارم ( P. falciparum )

پلاسموديوم مالاريه ( P. malariae )

پلاسموديوم اووال ( P. ovale )

در زير جايگاه جنس پلاسموديوم در رده بندي جانوري نشان داده شده است.

سلسله: Kingdom: Animalia

شاخه: Phylum: Apicomplixa

زير شاخه: Sub-Phylum: Sporozoa

رده: Class: porozoea

زيررده: Sub-Class: Coccidia

راسته: Order: Eucoccidiida

زير راسته: Sub-Order: Heamosporina

خانواده: Family: Plasmodiidae

جنس: Genus: Plasmodium

3 گونه از پلاسموديوم ها ( ويواكس ، مالاريه ، اووال ) ممكن است بيماري شديدي ايجاد كنند ولي بندرت كشنده هستند . پلاسموديوم فالسيپارم بيماري پيشرونده و بسيار خطرناكي ايجاد مي كند كه غالبا در صورت عدم درمان در عرض چند روز منجر به بيهوشي و مرگ مي گردد. بعضي از گونه ها يا انسان را آلوده نمي كنند يا بصورت تجربي و تصادفي انسان به آنها آلوده مي شود. براي مثال ميتوان انسان را بصورت تجربي با P.cynomolgy كه ميمون هاي خاور دور را آلوده مي كند ، آلوده نمود ، اتفاقي كه در شرايط طبيعي بسيار نادر مي باشد. همچنين آلودگی با P.pnowlesi را در انسان به به طريق تجربي جهت مالاريا تراپي بكار برده اند. گونه هاي انساني هم معمولا حيوانات را آلوده نمي سازد ولي بطور تجربي مي توان ميمون را مبتلا به پلاسموديوم انساني نمود، براي مثال ميمون Owl Monkey را در صورت برداشتن طحال ( Splenectomy ) مي توانيم به مالارياي انساني با نوع شديد مبتلا كنيم و در صورت ابتلاء قابليت انتقال مالاريا به ميمونهاي سالم داراي طحال را دارا مي باشد . بيشتر بررسيهاي انتقالي و آزمايشات بر روي حيوانات بخصوص جوندگان و با P.berghei انجام ميشود.

منبع : laboratory1388.blogfa.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *