اهداي خون اتولوگ

اهداي خون اتولوگ يا اهداي خون خودي، عبارت از روشي است كه در آن فرد براي خودش خون اهدا مي‌نمايد. خون دريافت شده در شرايط استاندارد نگهداري مي‌شود تا در صورت نياز، در ضمن عمل جراحي يا خاتمه عمل به وي تزريق گردد. اين روند باعث مي‌شود كه او به خون ديگران نياز نداشته باشد. خون اهدا شده در اهداي خون اتولوگ، فقط براي همان شخص اهدا كننده مصرف مي‌شود و اگر در حين عمل جراحي نيازي به آن خون پيش نيامد، آن خون معدوم مي‌گردد.

كليه بيماراني كه تحت عمل جراحي غير اورژانس و انتخابي قرار مي‌گيرند و براي آنها تزريق خون پيش‌بيني شده است، بايستي به عنوان كانديداي اهداي خون قبل از جراحي در نظر گرفته شوند كه اين امر به عنوان بخشي از تلاش همگاني در جهت دستيابي به انتقال خون سالم و مطمئن مي‌باشد.

انتقال خون اتولوگ، سالم‌ترين و بي‌خطرترين نوع انتقال خون است زيرا فاقد آنتي‌ژن‌هاي خارجي و عوامل ايجاد كننده بيماري‌هاي عفوني است. خون اتولوگ در موارد مختلف پزشكي و بطور عمده در جراحي‌هاي ارتوپدي، ارولوژي، قلب و عروق، ترميمي، پلاستيك و زنان كاربرد فراوان دارد. اعمال جراحي ارتوپدي، علت اكثر موارد اهداي خون اتولوگ محسوب مي‌شود.

محاسن اهداي خون اتولوگ

  • هميشه سازگاري كامل خون بين دهنده و گيرنده خون برقرار است (زيرا هر دو نفر يكي هستند).
  • پيشگيري از انتقال بيماري‌ها و ويروس‌هاي بيماريزاي قابل سرايت از راه خون
  • جلوگيري از ايجاد واكنش‌هاي آلرژيك و ازدياد حساسيت و نيز توليد آنتي‌بادي بر عليه اجزاي سلولي خون و پلاسماي ديگران
  • پيشگيري از ايجاد ايمني به غير و بروز واكنش پيوند عليه ميزبان (GVHD) در گيرنده خون
  • پيشگيري از عوارض انتقال خون در كساني كه آنتي‌بادي بر عليه خون افراد ديگر در خونشان وجود دارد.
  • قابل مصرف بودن خون در پيروان ادياني كه تزريق خون غير اتولوگ در بين آنها حرام است.
  • ذخيره سازي خون از گروه‌هاي خوني نادر و كمياب
  • تحريك خون سازي در بدن بيمار، به علت خون‌گيري‌هاي مكرر قبل از عمل جراحي
  • ذخيره سازي خون‌هاي اهدايي داوطلبان عادي براي بيماران نيازمند

 

فرآیند تهيه خون اتولوگ

تهيه خون اتولوگ به روش‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد؛ يكي از اين روش‌ها، اهداي خون قبل از عمل جراحي انتخابي و غير اورژانس است. چند هفته تا يك هفته مانده به عمل جراحي، به فواصل 72 ساعت، خون‌گيري به عمل آمد