اوتيت حاد مياني

اوتیت حاد میانی (علت و نشانه،درمان)

اوتیت حاد میانی:

به عفونت حاد گوش میانی گفته می شود که معمولا کمتر از ۶ هفته طول می کشد . عامل ایجاد کننده آن معمولا استرپتوکوک ، پنومونیه ، هموفیلوس آنفولانزا ، و مورکسیلا کاتارالیس است که به واسطه نارسایی لوله استاش وارد گوش میانی می شوند . باکتری ها می توانند از طریق ترشحات آلوده حلق بینی به لوله استاش و از طریق پارگی پرده صماخ به گوش میانی وارد شوند . اگزودای چرکی معمولا در گوش میانی وجود دارد که موجب ناشنوایی هدایتی می شود

تظاهرات بالینی

نشانه های اوتیت میانی بسته به شدت عفونت متفاوت می باشد . این اختلال که معمولا در بزرگسالان یکطرفه می باشد ممکن است با درد همراه باشد . درد پس از سوراخ شدن خود به خودی یا برش جراحی پرده صماخ بر طرف می شود و سایر نشانه ها عبارتست از : خروج ترشحات از گوش ، تب و کاهش شنوایی . در معاینه با اتوسکوپ ، مجاری شنوایی خارجی طبیعی به نظر می رسد . لمس و حرکت لاله گوش دردناک نیست . پرده صماخ اریتماتو و غالبا بر آمده است

درمان طبی

با درمان به موقع و مناسب با یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف ، اوتیت میانی را می توان بدون هیچ عارضه ای درمان نمود . در صورت خروج ترشحات ، معمولا از یک آنتی بیوتیک موضعی استفاده می شود و این بیماری ممکن است یه صورت حاد در آید ( ۳ هفته تا ۳ ماه طول بکشد ) و باعث خروج پیوسته ترشحات چرکی از گوش شود . به ندرت ، ناشنوایی دایمی ایجاد می شود . عوارض ثانویه موجب گرفتاری ماستویید و ساختار های داخل جمجمه ( نظیر منژیت یا آبسه مغزی ) می شود هرچند این عارضه نادر است اما بسیار خطرناک می باشد

 

درمان جراحی

برش پرده صماخ را میرینگوتومی یا تیمپانوتومی می گویند . پرده صماخ به وسیله یک ماده بی حس کننده موضعی نظیر فنل بی حس می شود . این عمل بدون درد بود و کمتر از ۱۵ دقیقه طول می کشد . در زیر میکروسکوپ ، برشی روی پرده صماخ ایجاد می شود تا از فشار آن کاسته شود و مایع سروزی یا چرکی از گوش میانی خارج گردد . به طور معمول از این روش برای درمان اوتیت حد میانی استفاده نمی کنند اما در صورتی که درد بیمار برطرف نشود ، می توان استفاده نمود

اوتیت حاد میانی

به عفونت حاد گوش میانی گفته می شود که معمولا کمتر از ۶ هفته طول می کشد . عامل ایجاد کننده آن معمولا استرپتوکوک ، پنومونیه ، هموفیلوس آنفولانزا ، و مورکسیلا کاتارالیس است که به واسطه نارسایی لوله استاش وارد گوش میانی می شوند . باکتری ها می توانند از طریق ترشحات آلوده حلق بینی به لوله استاش و از طریق پارگی پرده صماخ به گوش میانی وارد شوند . اگزودای چرکی معمولا در گوش میانی وجود دارد که موجب ناشنوایی هدایتی می شود

تظاهرات بالینی

نشانه های اوتیت میانی بسته به شدت عفونت متفاوت می باشد . این اختلال که معمولا در بزرگسالان یکطرفه می باشد ممکن است با درد همراه باشد . درد پس از سوراخ شدن خود به خودی یا برش جراحی پرده صماخ بر طرف می شود و سایر نشانه ها عبارتست از : خروج ترشحات از گوش ، تب و کاهش شنوایی . در معاینه با اتوسکوپ ، مجاری شنوایی خارجی طبیعی به نظر می رسد . لمس و حرکت لاله گوش دردناک نیست . پرده صماخ اریتماتو و غالبا بر آمده است

درمان طبی

با درمان به موقع و مناسب با یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف ، اوتیت میانی را می توان بدون هیچ عارضه ای درمان نمود . در صورت خروج ترشحات ، معمولا از یک آنتی بیوتیک موضعی استفاده می شود و این بیماری ممکن است یه صورت حاد در آید ( ۳ هفته تا ۳ ماه طول بکشد ) و باعث خروج پیوسته ترشحات چرکی از گوش شود . به ندرت ، ناشنوایی دایمی ایجاد می شود . عوارض ثانویه موجب گرفتاری ماستویید و ساختار های داخل جمجمه ( نظیر منژیت یا آبسه مغزی ) می شود هرچند این عارضه نادر است اما بسیار خطرناک می باشد

درمان جراحی

برش پرده صماخ را میرینگوتومی یا تیمپانوتومی می گویند . پرده صماخ به وسیله یک ماده بی حس کننده موضعی نظیر فنل بی حس می شود . این عمل بدون درد بود و کمتر از ۱۵ دقیقه طول می کشد . در زیر میکروسکوپ ، برشی روی پرده صماخ ایجاد می شود تا از فشار آن کاسته شود و مایع سروزی یا چرکی از گوش میانی خارج گردد . به طور معمول از این روش برای درمان اوتیت حد میانی استفاده نمی کنند اما در صورتی که درد بیمار برطرف نشود ، می توان استفاده نمود