اوره پلاسما اگار Mes-ureaplasma agar

 

اوره
براي جداسازي ureaplasma urealyticum مفيد است.محيط محتوي سرم اسب است كه كلسترول فراهم مي كند.كلسترول براي محكم كردن جداره اين ارگانيسم هاي فاقد ديواره سلولي ضروري است.
Yeast dialysate به عنوان فاكتور رشد عمل مي كند.اوره،يك ماده مغذي مورد نياز براي ureaplasma‌است.
فنل رد به عنوان معرف ph عمل مي كند،در حالي كه mes يا ethanesulfonic acid به عنوان بافر(تامپون) عمل ميكند.
انتي بيوتيك هاي پني سيلين و لينكومايسين از رشد فلور طبيعي ممانعت مي كنند اما به ureaplasma اجازه رشد مي دهند.
بعد از مخلوط كردن تركيبات،محيط را داخل پتري ديش بريزيد.پليت ها را داخل كيسه هاي نايلوني مي توان به مدت 2 هفته در يخچال ذخيره نمود.پليت هاي تلقيح شده را بايد در انكوباتور دي اكسيد كربن يا candle jar يا تحت شرايط بي هوازي انكوبه نمود.بعد از 48 ساعت،كلوني هاي ureaplasma ظاهر يك تخم مرغ نيمرو را نشان مي دهند.
اگر محلول اوره 1% و كلريد منيزيم 8/% بر روي اين كلوني ريخته شود،به دليل توليد اوره از،رنگ قهواه اي تيره ايجاد خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *