ايزوسپورابلي Isospora belli

ایزو

 
ايزوسپورابلي در حال حاضر تنها انگل كوكسوئيدي شناخته شده اي است كه انسان ميزبان معين ان مي باشد يعني تكثير جنسي در موكوس روده اتفاق مي افتد.مدتها اين حقيقت كه اووسيت هاي يك نوع كوچكتر كه ان را ايزوسپورا همونيس مي نامند نيز در مدفوع يافت مي شوند باعث گيجي شده بود.اما با اطلاعات بدست امده احتمال مي رود كه چيزي كه قبلا ايزوسپوراهمونيس مي نامند در حقيقت اووكيست هاي بعضي ساركوكيستيس مي باشد كه يك انگل وابسته به كوكسيديا است.
ایزوسپورابلی با وجودی که عقیده دارند نادر است ولی انتشار بالایی دارد.این انگل از امریکای جنوبی و مرکزی،افریقا و جنوب غربی اسیا گزارش شده است.بشترین موارد شیوع در شیلی است.از حدود 100 موردی که از ایالت متحده گزارش شده کمتر از 5/1 انها از یک محل ناشی شده بودند.

شکل و ساختمان ایزوسپورابلی
اووکیست ها که در مدفوع یافت می گردندبه شکل بیضی های طویلی به ابعاد 33-25 میکرون در 12 تا16 میکرون می باشند.
در مدفوع تازه سیتوپلاسم دانه دار حاوی یک دیواره دو جداره صاف و بی رنگ است که معمولا بدون اسپور یا تقسیم مشاهده می شود.تقسیم بب ایجاد دو اسپوروبلاست گردیده که با ترشح دیواره کیستی تبدیل به اسپوروکیست می شوند.در داخل هر اسپوروکیست به دنبال تقسیمات بعدی چهار اسپروزوئید طویل هسته دار به وجود می اورد.برای اسپور دار شدن به چند روز احتیاج است.معمولا اووکیست های بدون اسپور در مدفوع یافت می شود.در اسپیراسیون محتویات دئودنوم ممکن است اسپوروبلاست ها و اووکیست ها باهم یافت گردد.اسپوروکیست ها به ابعاد 14-9 میکرون در 12-7 میکرون می باشد.

دوره زندگی ایزوسپورابلی
در حال حاضر ایزوسپورا متشکل از دو نوع ارگانیسم مشخص و مجزا از لحاظ بیولوژیکی و ساختمانی است.یک گروه انگل هایی با چرخه زندگی مستقیم مدفوع-دهانی به درون میزبان واسط می باشد که در ان عفونت به سلول های اپی تلیال روده ای محدود است.نوع دیگر ایزوسپورا که برای مثال شامل ایزوسپورافلیس و ایزوسپوراکانیس است ارگانیسم هایی با یک چرخه زندگی دو میزبانه و شکل کیستی در داخل بافت های میزبان می باشد.
معتقدند که انگل نسان،ایزوسپورابلی از نوع اول با چرخه مستقیم و یک میزبانه است.بنابراین انسان احتمالا به وسیله خوردن اتفاقی دست به دهان اووکیست های اسپوردار و یا خوردن انها به وسیله اب یا غذا مبتلا می گردد.
تمام اطلاعات موجود درباره چرخه زندگی این انگل بر اساس مطالعات مواد بیوپسی شده از موکوس روده بیماران به دست امده است.یافته های به دست امده به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی هر دو مرحله جنسی و غیر جنسی را در اپیتلیوم موکوس بخش فوقانی روده کوچک نشان داده شده است.نسل های متعدد و نامعین چرخه غیرجنسی انگل در اشخاص مبتلا یا اسپوردار شدن اووکیست ها وتهاجم دوباره به روده توضیح دهنده سیر مزمن بعضی عفونتهای کوکسیدیایی انسان می باشد.

اسیب شناسی و نشانه شناسی ایزوسپورابلی
قدرت بیماریزایی متفاوت بده و دفع اووکیست ها در اشخاص سالم و کسانیکه اسهال دارند مشاهده می گردد در مبتلایان به بیماری،امکان همراهی عفونتهای باکتریال یا انگلی دیگر همیشه رد نشده است،بعضی از عفونتهای ازمایشگاهی،با تب،ضعف،اسهال و درد شکمی همراه بوده است.مطالعات متعددی که بر روی عفونتهایی که به طور طبیعی روی داده مشخص نموده بیماری شدید که با سندرم سوء جذب،کاهش وزن و حتی مرگ همراه می باشد می تواند با عفونتهای کوکسیدیایی انسان به وقوع بپیوندد.
بیوپسی های روده ای تصویر بالینی سوء جذب را تایید کرده است که در ان یافته ها شامل موارد زیر می باشد:
ضایعات موکوسی پرزهای کوتاه،کریپت های هیپرتروفیه،ارتشاح لامینا پروپریا همراه با ائوزینوفیلی،چند هسته ای ها و سلول های گرد
همچنین این بیوپسی ها اشکال داخل سلولی انگلی را در سلول های اپی تلیال مناطق مبتلا اشکار کرده است که به سادگی از نظر دور نگه داشته می شوند مگر اینکه نمونه ها با دقت زیر قطره رون ازمایش شوند.
تشخیص بر اساس مشخص کردن اووکیت ها در مدفوع،اووکیست و یا اسپوروکیست در محتویات دئودنوم و مراحل داخل سلولی انگل در بیوپسی های روده ای داده می شود.روش های تغلیظ یا شناورسازی ازمایش مدفوع در یافتن اووسیت ها مفید است.

درمان
برای عفونتهای خفیف یا بدون علامت ایزوسپورابلی،معیارهای غیراختصاصی مانند استراحت و رژیم نرم ممکن است کافی باشد.
Trier و همکاران شواهد متقاعد کننده ای دال بر واکنش اختصاصی به ترکیب داروهای پریمتامین و سولفادیازین به ترتیب به مقدار 75 میلی گرم و 4 گرم گزارش کرده اند.
سولفانامیدها و فورازولیدن در عفونت های کوکسیدیائی ماکیان و حیوانات اهلی مصرف می شوند.
پیشگیری از عفونتهای ایزوسپورابلی
شاخص های پیشگیری شبیه امیبیاز است از جمله شستشوی سبزیجات و رعایت بهداشت و درمان ناقلین و بیمارن،استفاده از اب لوله کشی و سالم و ….

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.