ايزونيازيد

ايزونيازيد     Isoniazid [INH]

اشكال دارويي     Scored Tab: 100mg , 300mg

موارد و مقدار مصرف :
درمان سل
به صورت همزمان و توام درماني با ساير داروهاي ضد سل به كار مي رود.
بزرگسالان: mg/kg5 درروز كه به صورت تك دوز خوراكي و براي مدت 6 ماه با معده خالي تجويز       مي شود. حداكثر دوز روزانه mg300 مي باشد.
كودكان و شيرخواران: mg/kg20-10 تا حداكثر mg300 روزانه در يك دوز با توجه به شدت عفونت  تجويز مي گردد.
پيشگيري از ابتلا به سل
بزرگسالان:mg 300 يكبار در روز براي مدت حداكثر يكسال تجويز مي شود. اگر چه ممكن است 6 ماه هم كافي باشد.

ايزونيازيد
كودكان و شيرخواران:  mg/kg10-5 روزانه تا حداكثر mg300 در يك دوز تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود سابقه آسيب كبدي وابسته به ايزونيازيد منع مصرف دارد.
با ملاحظه اولين علائم حساسيت، تمامي داروها را قطع كنيد و به پزشك مراجعه نماييد.
بيماران مبتلا به بيماري مزمن كبدي فعال يا نقص عملكرد كليه را تحت نظر داشته باشيد.
دربيماريهاي تشنجي و همچنين الكليسم مزمن با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد و فقط در صورت نياز و با در نظر گرفتن فوايد دارو در برابر مضرات آن قابل تجويز است.
از آنجاييكه ايزونيازيد درشير مادر ترشح مي شود نوزادان اين مادران از لحاظ بروز عوارض جانبي بايد تحت نظر باشند.
در صورت مصرف همزمان ايزونيازيد و سيكلوسرين عوارض اين دو دارو بر روي دستگاه عصبي افزايش مي يابد.
ساير داروهايي كه با ايزونيازيد تداخل دارند: الكل، نمكهاي آلومينيوم، ضدانعقادهاي خوراكي، كاربامازپين، بنزوديازپين ها، دي سولفيرام، انفلوران، هالوتان، هيدانتوئين ها(مانند فني توئين)، كتوكونازول و ريفامپين (عوارض سمي كبدي اين دارو افزايش مي يابد).
عوارض جانبي :
شايع ترين: اثرات سمي بر روي دستگاه عصبي مانند التهاب اعصاب محيطي كه درافراد مبتلا به سوء تغذيه، بيماران ديابتي و افراد الكلي بيشتر بروز مي كند و همچنين تشنج و سايكوز.
اختلال عملكرد كبدي هم در10 تا20 درصد مصرف كنندگان ايزونيازيد در چند ماه نخست استفاده ازآن بروز مي كند.
از ساير عوارض اين دارو مي توان التهاب عصب بينايي و يا آتروفي آن، بروز واكنشهاي حساسيتي شامل بثورات پوستي، تب ، افت فشارخون و عوارض خوني را نام برد كه مهم ولي غير شايع هستند.
توصيه ها :
ايزونيازيد خوراكي را بايد با معده خالي يعني 1ساعت قبل يا 2 ساعت بعداز صرف غذا استفاده كرد.
اثرات درماني ايزونيازيد بعد از 2 تا 3 هفته ظاهر مي شود.
قبل از شروع درمان و در طي آن انجام معاينات چشمي توصيه مي شود.
در بيماري كه ايزونيازيد مصرف مي كند بايد به صورت دوره اي آزمونهاي عملكرد كبدي انجام شود.
چنانچه بيمار علائم هپاتيت از قبيل خستگي، ضعف، بي حالي، تهوع، استفراغ، بي اشتهايي و يرقان را مشاهده كرد بلافاصله بايد دارو را قطع كرده و با پزشك تماس بگيرد.
درصورتيكه همزمان بادرمان بيمارتوسط ايزونيازيد، روزانه مقدارmg50-10پيريدوكسين (ويتامينB6) تجويز شود ميتوان از عوارض سمي اين دارو بر روي سيستم عصبي جلوگيري كرد و يا آنرا بهبود بخشيد.
برخي افراد دچاركاهش فشار خون وضعيتي ميشوند كه بايد ازتغيير وضعيتهاي ناگهاني خودداري كنند.
بيماران ديايتي بايد تحت نظر باشند تا قند خون آنها از كنترل خاج نشود.
در صورتيكه بيمار علائمي مانند ادرار تيره و يرقان پيدا كرد سريعاً به پزشك مراجعه كند