اگلوتيناسيون اسپرم

1

اگلوتيناسيون اسپرماتوزوئيدها به اين معني است كه اسپرماتوزوئيدهاي متحرك به يكديگر به صورت سربه سر،دم به دم،يا مخلوطي از اينها مانند سر به دم مي چسپند.
چسبيدن هر اسپرماتوزوئيد بي حركت به يكديگر يا اسپرماتوزوئيد،يا ذرات و تكه هاي سلولي تجمع غير اختصاصي نسبت به اگلوتيناسيون در نظر گرفته مي شود و بايد چنين مواردي ثبت شود.
وجود اگلوتيناسيون پيشنهاد كننده است اما گواه كافي براي علت ايمنولوژيكي ناباروري نمي باشد.
اگلوتيناسيون در همان زمان ارزيابي تحرك اسپرم ها بررسي مي شود.
نوع اگلوتيناسيون مثل سربه سر،دم به دم يا مخلوط بايد ثبت شود.يك درجه بندي نيمه كمي از –(بدون اگلوتيناسيون) تا +++(تجمع شديد كه در ان اسپرماتوزوئيدهاي متحرك اگلوتينه مي باشند) مي تواند استفاده شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.