ایمونوگلوبین ( آنتی بادی )

ایمونوگلوبین ها مولکولهایی هستند که به طور اختصاصی بر علیه آنتی ژن ها و در اثر تحریک آنها ترشح می شوند . ایمونوگلوبین ها در اکثر مایعات بدن از خون و پلاسما تا ترشحات خارج بدن وجود دارند . ساختمان این ملوکولها گلیکوپروتئینی است که بطور اختصار بصورت Ig نشان داده می شوند دارای چهار زنجیره است با دو زنجیره کوتاه و دو زنجیره بلند که از قسمت انتهای بازوهای دو زنجیره تغییر پذیر قدرت اتصال به آنتی ژن را دارد . جایگاه اتصال با آنتی ژن ٬ پاراتوپ نامیده می شود .

هر پاراتوپ مخصوص اپی توپ خاصی طراحی می شود . بقیه قسمت های مولکول ایمونوگلوبولین تقریبا ثابت می باشد اما بر اساس تفاوت های کلی همین قسمت پنج نوع ایمونوگلوبولین مختلف در بدن هر انسان وجود دارد که بنام IgA ٬ IgG ٬ IgM ٬ IgD و IgE نامیده می شوند که هر کدام خصوصیات متفاوتی دارند . ایمونوگلوبولینی که اختصارا بر علیه یک اپی توپ ساخته شده باشد ٬ آنتی بادی نامیده شده و آنرا با Ab نشان می دهیم

منبع:وبلاگهای آزمایشگاه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.