باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس سوبتیلیس:
ممکن است باعث مسمومیت غذایی شود. از نظر شکل میکروسکوپی انتهای گرد، اسپور بیضی شکل در مرکز تشکیل می دهد و در لام به شکل کنار هم (  (Pallisideدیده می شود. روی محیط آزمایشگاهی به راحتی رشد می کند و در بلاد آگار همولیز شدید از نوع بتا ایجاد می کند. کلنی باکتری درشت و پیگمان دار به رنگ صورتی، نارنجی، زرد و قهوه ای می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.