باسیلوس سرئوس

باسیلوس سرئوس:
این باکتری عامل مسمومیت غذایی به دو صورت سندرم اسهالی و سندرم استفراغی می باشد. هوازی و اسپوردار است. به تعداد کم از مدفوع  ۱۴% افراد سالم به دست می آید. برخی از اسپورها حتی پس از پختن در غذا می مانند و در شرایط گرم و مرطوب اسپور به باسیل تبدیل شده و پس از تکثیر در غذا انتروتوکسین ترشح می نماید که منجر به مسمومیت غذایی می گردد. این باسیل علاوه بر مسمومیت غذایی به عنوان پاتوژن فرصت طلب عمل نموده و در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند ایجاد باکتریمی، مننژیت، اندوکاردیت و غیره می نمایند. باسیلوس سرئوس دارای آنزیم های خارج سلولی مانند همولیزین، آنزیم لیتیک برای باکتری ها، آنزیم پروتئولیتیک و فسفولیپازی (لستیناز) می باشد.
باسیلوس سرئوس از نظر شکل شبیه به باسیلوس آنتراسیس است ولی بر عکس آن متحرک بوده، انتهای باکتری گرد و به پنی سیلین مقاوم است. برای حیوانات آزمایشگاه بیماری زایی ندارد و دارای همولیز می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *