بررسي كاركرد و نقص ايمني هومورال

 ايمني هومورال به وسيله آنتي بادي هاي ترشحي ايجاد مي شود و نقش فيزيولوژيك آن، دفاع در برابر ميكرب هاي خارج سلولي و سموم ميكربي است. علاوه بر آنتي بادي ، سيستم كمپلمان و اجزاي آن نيز از جمله مكانيسم هاي اجرايي اصلي ايمني هومورال محسوب مي گردند، از اين رو كمبود آنتي بادي و هر يك از اجزاي پروتييني كمپلمان ممكن است منجر به بيماري شود.

از جمله عواملي كه منجر به اختلال در توليد آنتي بادي مي شود وجود ناهنجاري ها در تكامل و عملكرد لنفوسيت هاي B است.كمبود هاي ايمني سلول هاي B با كاهش سطح سرمي ايمونوگلوبولين ها و اختلال در پاسخ هاي آنتي بادي در برابر واكسيناسيون همراه است. 

آگاماگلوبولينميا و هيپوگاما گلوبولينميا از جمله بيماريهاي نقص ايمني هستند كه به صورت كمبود آنتي بادي بروز مي كنند. كمبود اجزاي مختلف سيستم كمپلمان نيز منجر به بروز استعداد ابتلا به بيماري هاي عفوني و گسترش بيماري هاي مربوط به كمپلكس ايمني مي شود
هيپرگاماگلوبولينميا نيز از جمله ناهنجاريهاي مربوط به افزايش غير طبيعي تكثير در پلاسماسل هاي توليد كننده آنتي بادي است اين دسته از بيماري ها به گاموپاتي ها معروف مي باشند . آنتي بادي هايي كه به وسيله يك كلون واحد از اين پلاسما سل ها توليد مي شوند به آنتي بادي هاي مونوكلونال و آنتي بادي هاي مترشحه اي كه متعلق به چند كلاس ايمونوگلوبوليني هستند به عنوان آنتي بادي هاي پلي كلونال شناخته مي شوند . در هر حال بيماري هاي مرتبط با آن ها به ترتيب مونوكلونال و پلي كلونال گاموپاتي نام دارند.در واقع بروز بدخيمي در يك كلون واحد از سلول B منجر به افزايش غير طبيعي تكثير پلاسما سل ها ، به طور غير وابسته به حضور آنتي ژن، و در نهايت افزايش يك يا زير كلاس ايمونوگلوبوليني مي شود.


ميلوم مولتيپل و ماكروگلوبولينمي والدنشتروم و بيماري زنجيره سنگين از جمله مونوكلونال گاموپاتي ها هستند. در ميلوم مولتيپل 52% از انتي باديهاي مونوكلونال توليدي از كلاس IgG هستند.

پلي كلونال گاموپاتي از عواقب بيماري هاي عفوني حاد و مزمن، ناهنجاري هاي بافت پيوندي خود ايمن، وبيماري هاي كبدي است. افزايش توليد بيش از حد تعداد بيشتري ازكلاس هاي ايمونوگلوبوليني از شاخصه هاي اين ناهنجاري مي باشد و بيانگر دخالت چندين كلون از پلاسما سل ها است. در واقع وجود اپي توپ هاي مختلف در كمپلكس هاي آنتي ژني باعث تحريك توليد هر يك از اين كلاس هاي ايمونوگلوبوليني به طور اختصاصي مي شود .

روش هاي آزمايشگاهي
تقريبا در روزهاي آغازين دانش ايمونولوژي، در عمل، براي رديابي عفونتي خاص و به همان ميزان براي تشخيص سرولوژيك ميكروارگانيسم هاي مسئول يك بيماري عفوني، از آنتي بادي هاي مربوطه به عنوان يك ابزار شناسايي استفاده مي كردند . اما امروزه با ظهور فن آوري هاي نو و ابزارهاي متفاوت در ايمونولوژي باليني و نيز ارتقاي كيفيت و بالا رفتن دقت و صحت و ويژگي روش هاي تشخيص ايمونولوژيك بسيار ارتقاء يافته است

منبع: ict.basijeng. ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.