بررسی بلور ها در ادرار

جهت بررسی بلورها در مایع مفصل میکروسکوپ پلاریزان لازم است،اگر موجود نبود با کاهش نور و بستن دیافراگم میکروسکوپ نوری تا حدودی می توان در یافتن بلورها موفق بود.
لام و لامل را قبل از آزمایش باید بوسیله الکل-استن تمییز کرد تا ذرات گرد و خاک روی آن با بلور اشتباه نشوند.پس از قرار دادن یک قطره مایع مفصل روی لام،لامل رو روی ان قرار داده اطراف ان را با لاک ناخت می پوشانیم.بلورها را می توان با با عدسی شیئی 10 جستجو و با 40 بررسی کرد.
برای بررسی دقیق استفاده از عدسی روغنی لازم است.چون ممکن است بلورها انقدر کوچک باشند که با عدسی 40 مشاهده نشوند.
مناطق مجاور لبه های لامل جهت بررسی بلورها مناسب نیستند.

انواع بلورها
مونوسدیم اورات :monosodium urate: به شکل سوزنهایی به طول 5-20 و عرض 1-2 میکرون دیده می شود.در بیش از 90% موارد نقرس حاد اوراتی دیده می شود.مشاهده ان در داخل سلول مختص نقرس حاد اورات است.

کلسیم پیروفسفات دهیدرات (calcium pyrophosphate dehydrate ) :به شکل لوزی،میله ای یا مستطیل به طول 1-20 میکرون دیده می شوند.
هیوروکسی آپاتیت و سایر فسفات های کلسیم بازی معمولا با میکروسکوپ نوری دیده نمی شوند مگر انکه به صورت توده های کروی به قطر 1-50 میکرون در ایند.در حال حاظر تشخیص این کریستالها اهمیت بالینی چندانی ندارد.

8

بلورهای اگزالات کلسیم دی هیدرات به صورت پاکتی و به قطر 5-30 میکرون دیده می شوند.
بلورهای چربی به شکل دوایری به قطر 1-20 میکرون و شبیه صلیب مالتی دیده می شوند.
در اثر تزریق کورتیکواستروئیدها بلورهای انها ممکن است به شکل MSU یا CPPD دیده شوند.
بلورهای کلسترول به صورت صفخاتی با لبه های فرورفته مشاهده می گردند.

منبع : کتاب تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.