بررسی میکروسکوپی ادرار

بررسی میکروسکوپی ادرار
ابتدا ظرف محتوی ادرار را بصورت دورانی تکان میدهیم
15 سی سی ادرار را در یک لوله آزمایش بزرگ تمیز ریخته و  انرا 5 دقیقه با دور 500 سانتریفوژ میکنیم
کل ادرار رویی را خالی کرده و اجازه میدهیم رسوب ادرار در ته لوله باقی بماند
انتهای لوله را به ارامی بر روی یک گاز ضربه میزنیم تا رسوب ایجاد شده یکنواخت شود
سپس یک قطره از آن را روی لام ریخته و یک لامل را روی ان قرار میدهیم
حال در ابتدا با عدسی 10 لام را از لحاظ ترکیب کلی و وجود سیلندر ها بررسی میکنیم. سیلندرها معمولا در کنار لامل دیده میشوند…
سپس با عدسی 40 لام ادراری را مشاهده میکنیم

چه چیزهایی ممکن است در ادرار مشاهده شود و چطور انها را باید گزارش کنیم؟

هر یک از موارد زیر را در چندین میدان{حداقل 10 میدان} میکروسکوپی شمارش کرده و میانگین انها را در میدانهای مختلف میکروسکوپی گزارش میکنیم.
اگر تعدادشان خیلی زیاد بود بدین صورت مشاهده میکنیم:
Few—Moderate_many
یا بدین صورت:
Few_1+_2+_3+_many

گلبول سفید:WBC
در اقایان:بطور میانگین باید کمتر از 2 عدد باشد
در خانم ها:بطور میانگین باید کمتر از 5 عدد باشد

گلبول قرمز:RBC
در حالت عادی بطور میانگین 0 تا 1 عدد طبیعی است ولی بیشتر از 3 عدد نشانه هماچوری میباشد
گلبول قرمز دارای شکل نامنظم و غشای ترکیده:نشانه گلومرونفریت است

سلولهای اپی تلیال:
بستگی دارد از کجا منشا گرفته باشد.به همین علت دارای شکل های متفاوتی است.

انواع سلولهای اپی تلیال ادرای:
اپی تلیال squamous:
بزرگ.نامنظم.هسته کوچک.نشانه الودگی دستگاه ادراری خارجی
اپی تلیال Transitional:
مربوط به مثانه.کوچکتر وگردتر از squamous.هسته بزرگ.در ادرار طبیعی وجوددارد.
اپی تلیال renal:
رایج نیست.نشانه بیماریهای کلیوی از جمله عفونت.سرطان والتهاب است.

انواع کریستالهای ادراری:
در ادرار طبیعی مواد زاید محلول هستند اما اگر ph ادرار کم یا زیاد شود،یا غلظت این مواد افزایش یابد اینها تبدیل به کریستال خواهند شد.

کریستالهای اسیدی:
امرفوس یونیک اسید
کلسیم اگزالات
اوریک اسید
پتاسیم اورات
تیروزین
سیستئین
لوسین

کریستالهای قلیایی:
امورفوس فسفات
تریپل فسفات
کلسیم فسفات
کلسیم کربنات
امونیوم بیورات
کلسترول
منیزیم فسفات
سدیم اورات

سیندرهای ادراری(cast)
انواع سیلندرهای ادراری:
سیلندر wbc
سیلندر Rbc
سیلندر هیالن
سیلندر واکسی
سیلندر گرانولار
سیلندر سلول های پوششی
سیلندر دانه دار
سیلندر چرب
سیلندر مومی
سیلندر اپی تلیال

دیگر موارد
تعداد اینها بصورت few.moderate.many گزارش میشود
یا بصورت few تا +4
باکتری
قارچ
موکوس
اسپرم

نکات مهم:
برای مشاهده سیلندرها از عدسی ۱۰ استفاده کنید.حداقل ۱۰ میدان را بررسی کنید.علاوه بر یادداشت کردن تعداد هر کست در هر میدان،میانگین انها را نیز گزارش کنید.

برای مشاهده گلبولهای سفید وقرمز و اپی تلیال از عدسی ۱۰۰ استفاده کرده و میانگین تعداد  انها را در حداقل ۱۰ میدان میکروسکوپی گزارش کنید.
اگر در ادرار باکتری یا قارچ یا مخمر  مشاهده کردید و بیشتر از +2 بود انرا گزارش کنید.
اگر تعداد wbc و Rbc در ادرار طبیعی بود و هیچ نشانی از عفونت نیافتید اما باکتری مشاهده کردید پس ادرار الوده شده و باید الودگی گزارش شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *