بهترن وضعیت زن باردار حین زایمان

اصلاح وضعيت زایمان

اصلاح وضعيت در زايمان از عوامل موثر بر پيشرفت سير زايمان و نزول جنين مي باشد و قطرلگن در اين حالات 28 درصد افزايش مي يابد.

وضعيت هاي از بالا به پايين(upright)درزايمان مناسب تر است.

وضعيت هاي upright

1 –standing ايستاده

2-walking راه رفتن يا قدم زدن

3-lateral lying خوابيده به پهلو

4-forward leaning تكيه به جلو

5-kneeling زانو زدن

6- squatting چمباتمه

 

مزاياي وضعيت هاي upright

كاهش طول مرحله اول و دوم زايمان ،انقباضات موثرتر رحمي، استفاده از نيروي جاذبه زمين، كاهش نياز به مسكن،تسهيل حركات مفاصل لگني، كاهش احساس دردبه خصوص دردهاي كمري، بهبودگردش خون رحمي جفتي، كمك به چرخش جنين و نزول سر، كاهش پارگي پرينه و واژن، كاهش عفونت بعد از زايمان به علت معاينه كمتر واژينال ، امكان انجام ماساژ( استفاده از دو روش كاهش درد همزمان).

کاهش درد زایمان

تاثير حركت مادر حين ليبر

*در اكثرروش هاي سنتي حركت فعال زنان در كاهش درد وتسهيل امرزايمان بسيار اهميت دارد.

*حركت فعال حين ليبر باعث مي شود مادر بتواند روش هاي تنفسي و شل كردن عضلات حين انقباضات را بهترانجام دهد.

* حركت ، تغيير وضعيت و قرار گيري در وضعيت مناسب در هر مرحله از زايمان باعث كاهش هيپرلوردوز و درنتيجه اصلاح انحناي لگن مي شود.

* قطرقسمت فوقاني لگن براي قرار گيري جنين پهن تر مي شود .

*مانع چرخش غير طبيعي جنين مي شود.

* نيروي ثقل افزايش مي يابد.

*انقباضات قوي تر و موثر تر مي شود.

*حركت و تغيير وضعيت باعث كاهش خستگي، بهبود وضعيت جسماني و گردش خون مي شود.

*قدم زدن حين ليبرباعث تغيير ابعاد لگن مي شود.

* وزن روي پاهافشارآورده و موجب تغيير شكل لگن مي شود بنابر اين چرخش ونزول جنين به خوبي صورت مي گيرد.

تاثير حضورهمراه در ليبر

  • حمايت هاي روحي و رواني
  • ياد آوري تكنيك هاي آموزش داده شده در دوران بارداري
  • تشويق مادر
  • مراقبت از مادر
  • كمك به عامل زايمان براي افزايش همكاري مادر

همراه مي تواند همسر، مادر، خواهر ، دوست يا ماماي همراه (Dulla)باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.