بورسيت تاندون آشيل

بورسيت تاندون آشيل Achilles bursitis

پيش زمينه
التهاب بورس جلوي تاندون آشيل ( بين تاندون آشيل واستخوان پاشنه پا ) يک علت شايع درد پا در ورزشکاران مي باشد که اين امر بخصوص در ورزشکاراني که به دوميداني مي پردازند بارزتر و شايع تراست. يک بورس در واقع کيسه اي پر ازمايع است که بين تاندون و استخوان قرار مي گيرد وسبب تسهيل حرکات تاندون و استخوان قرار مي گيرد و سبب تسهيل حرکات تاندون بر روي استخوان مي گردد . بورس تاندون آشيل در محل اتصال اين تاندون به استخوان پاشنه اي و بين تاندون و استخوان قرار مي گيرد ، ضربات و اعمال فشار بر روي اين بورس بخصوص بخاطر کفش نا مناسب سبب التهاب آن مي شود که به آن بوريست کالکانئال هم مي گوئيم .

فرکانس
با توجه به اين که اين آسيب شايع اغلب خود به خود بهبود مي يابد و سبب مراجعه به پزشک مي شود آمار دقيقي از ميزان بروز آن در دست نيست .

علائم و نشانه ها
•  درد در پشت پاشنه پا بخصوص هنگام دويدن روي سطوح نرم يا در دويدن يک مسير سر بالايي .
•  حساسيت در لمس ناحيه پشت پاشنه پا که ممکن است سبب اختلال در پوشيدن کفش به خاطر درد شود .
• تورم ناحيه پشت پا
• امکان دارد درلمس ناحيه پشت پا يک قوام خميري حس شود .

درمان
•  آنچه ورزشکار بايد انجام دهد :
استراحت به پا
استفاده از سرما درماني
تعويض کفش

• آنچه پزشک مي تواند انجام دهد :
تجويز داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي مثل ايبوپروفن
درخواست انجام سونوگرافي براي بررسي ساير احتمالات مطرح
تزريق استروئيد به درون بورس براي کاهش التهاب آن در مواد خاص
جراحي در صورت عدم پاسخ به درمان طبييا تداوم علائم

پيش آگهي ( دورنما )
در اغلب موارد باتعويض کفش و پوشيدن کفش راحت و مناسب و استراحت بهپا التهاب بورس برطرف مي شود و نيازي به اقدامبيشتر نيست . به ندرت علائم ادامه مييابد که توجهخاص پزشکي را مي طلبد