بيماريهاي التهابي مجراي گوش

لاله گوش

 

 

 

 

 

 

اصولاً به هر نوع بيماري التهابي گوش خارجي External Otitis گفته مي شود كه ممكن است منتشر يا موضعي. حاد يا مزمن.باكتريال يا قارچي يا ويروسي و يا اگزمايي باشد.

اوتيت خارجي حاد منتشر (گوش شنا گران)
Acute Diffuse External Otitis (Swimmer s Ear)

در اين حالت پوست مجراي گوش(خصوصاً قسمت استخواني) به طور يكپارچه دچار التهاب و عفونت مي شود. چهار فاكتور در بروز عفونت گوش دخيل مي باشد:
1) افزايش PH مجرا (بيش از 6)
2) رطوبت زياد
3) گرما
4) صدمه پوست مجرا از آنجايي كه اكثر اين فاكتورها در شناگران وجود دارد لذا اين بيماري در شنا گران شايعتر بوده به همين دليل به اين بيماري گوش شناگران نيز گفته مي شود.
به جز در مناطق حاره اي شايعترين جرم مسئول پسودومونا آئروژيناز بوده. پس از آن پروتئوس ولگاريس و بندرت استافيلوكوك طلايي قرار داردند.
وجه مشخصه بيماري درد گوش همراه با تغييرات التهابي مجراي گوش (ادم اريتم و پوسته هاي كثيف مجراي گوش همراه با ترشحات بد بو و كثيف) است. درد با حركات فك يا كشيدن پرده گوش يا فشار بر روي تراگوس تشديد مي يابد. تغييرات التهابي ممكن است موجب انسداد كامل مجراي گوش شده يا به لاله گوش يا حتي پايين صورت انتشار يابد. در موارد شديد بيماري معمولاً تب و آدنوپاتي اطراف گوش يا گردن وجود دارد.
 نكته:
شروع بيماري معمولاً با خارش خفيف تا متوسط همراه بوده ولي خيلي سريع درد بروز كرده و خارش محو مي شود.

 

تدابير درماني
اصولاً در درمان هر نوع اوتيت خارجي بايستي كليه تمهيدات زير را به كار بست:
1. تسكين درد با استفاده از كمپرس موضعي گرم روزي 3-2 بار . هر بار به مدت 10تا 20 دقيقه و از داروهاي ضدالتهابي غير استروئيد در صورت لزوم با ضد دردهاي مخدر نظير استامينوفن كدئين و يا مپريدين.
2. در صورت شديد بودن بيماري( درد بسيار شديد وجود علائم سيستميك نظير تب و …) بهتر است بيمار چند روز اول را در بستر استراحت كند.
3. بر طرف كردن علل زمينه اي و مستعد كننده بيماري( نظير بيماريهاي پوستي. اندوكرين. آنمي. هيپوويتامين و …)
4. مهمترين فاكتور در درمان ( و حتي پيشگيري) تميز و خشك نگهداشتن مجراي گوش است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.