بیماری منتقله از آب

بیماریهای منتقله توسط آب

بیماریهای منتقله توسط آب

در صورت آلودگی آب به فاضلاب یک سری عوامل بیماری زا در آب باعث بیماری می شود که شامل بیماری های باکتریایی ، بیماری های پروتوزوآیی ، بیماری های ویروسی و بیماری های کرمی مي باشد.

الف ) بیماری های باکتریایی
1- وبا : عامل آن باسیل گرم منفی ویبریو کلرآ است و بیوتیپ التور می باشد . این بیماری مختص انسان است و در روده ی انسان زندگی می کند . پس از تکثیر باسیل وبا در روده یک نوع انتروتوکسین ( سم درون روده ای ) ترشح می کند که روی اپی تلیوم روده ( بافت پوششی داخلی روده ) تاثیر می گذارد و باعث دفع شدید آب و الکترولیت ها می شود . در صورت تامین نشدن الکترولیت ها ، باعث مرگ می شود .
2.حصبه ( تیفوئید ) : عامل آن باسیل سالمونلا تیفی است .انسان تنها میزبان این بیماری است که از طریق آب آلوده منتقل می شود . این باسیل پس از ورود به بدن وارد سیستم لنفاوی می شود و وارد جریان خون می شود و ایجاد سپتی سمی می کند . سپس وارد کیسه ی صفرا ، کلیه و روده می شود . علایم این بیماری تب بالا رونده ، بی قراری ، سردرد و پس از ظهور دانه های قرمز روی بدن اسهال تشدید می شود . در صورتی که باعث سوراخ شدن جدار روده شود می تواند باعث مرگ شود .

3- شبه حصبه ( پاراتیفوئید ) : عامل بیماری باسیل سالمونلا پارا تیفی است که نوع A آن در انسان ایجاد بیماری می کند . به جز آب از طریق شیر و لبنیات و تخم مرغ هم منتقل می شود .
4- اسهال باسیلی : عامل آن شیگلا ها ( دیسانتری ، فلکسنری ، بوئیدی و سونئی ) هستند . خطرناک ترین نوع آن دیسانتری است و با تولید یک نوع انتروتوکسین باعث بیماری و مرگ می شود .
5- اسهال مسافرین : عامل بیماری ناشناخته است ولی برخی گونه های اشریشیا کلی و یا به ندرت شیگلا هم می تواند باعث بیماری شود .
6- لپتوسپیروزیس : توسط یک دسته از اسپیروکت ها منتقل می شود . این باکتری در آب به مدت طولانی زنده می ماند در نتیجه می تواند باعث بیماری در شناگران و ماهی گیران شود . از طرسق دهان ، بینی ، ملتهمه ی چشم و پوست خراشیده وارد بدن  می شود .

ب- بیماری های پروتوزوآیی
1- . اسهال آمیبی : عامل بیماری آمیب آنتامبا هیستولیتیکا است که در روده ی انسان زندگی می کند و کسیت هم تولید می کند . لذا با خوردن آب آلوده یا کیست دفع شده بیماری منتقل می شود . کیست پس از ورود به بدن به فرم فعال ( تروفوزوئیت ) در می آید و به مخاط روده ی بزرگ حمله می کند و باعث خونریزی آن می شود .

2- ژیاردیازیس : عامل بیماری ژیاردیا لامبلیا است که در روده ی کوچک زندگی می کند . بیماری اغلب بدون نشانه است . در عفونت های شدید به این انگل اختلال در جذب ویتامین های محلول در چربی ایجاد می شود و باعث ضعف ، کم خونی و کاهش وزن می شود .

3- بالانتیدیازیس : عامل آن تک یاخته ای به نام بالانتیدیوم کولی است که تولید کیست هم می کند و ایجاد اسهال خونی شدید می کند .

ج_ بیماری های ویروسی
1- گاستروآنتریت ویروسی : عامل بیماری روتا ویروس ها و پارو ویروس ها هستند . علائم این بیماری اسهال است که ممکن است 8-5 روز ادامه یابد .
2- پولیومیلیت : عامل آن پولیو ویروس ها هسنتد که باعث فلج می شود .
3- هپاتیت : عامل آن نوعی ویروس است که در روده به سر می برد و در صورت آلوده شدن آب و غذا به آن باعث بیماری می شود .تهوع ، استفراغ ، حساسیت کبدی و نکروز حاد کبدی از علایم آن است .

_د- بیماری های کرمی
4- شیستوزومیازیس ( بیلاریازیس ) : عامل آن نوعی کرم قلابدار است از نوع شیستوزوم که از انواع آن می توان به  مانسونی ، هماتوبیوم و ژاپونیکوم اشاره کرد . این کرم ها در رگ های مثانه بسر می برند و تخم خود را ازطریق ادرار یا مدفوع دفع می کند . این کرم دارای میزبان واسط می باشد به این معنی که پس از خارج شدن از بدن برای بلوغ در بدن یک نوع حلزون تکامل پیدا می کند . می تواند به کبد و سایر اندام های حیاتی آسیب برساند

.
2- خارش شناگران : عامل آن شیستوزوم هایی است که در پرندگان ایجاد بیماری می کند . این بیماری هم دارای میزبان واسط است . کرم از طریق پوست وارد بدن می شود .
3- آسکاریازیس : عامل آن آسکاریس لامبرکوئیدس است . تخم کرم از طریق آب و غذای آلوده شده به مدفوع به انسان منتقل می شود . این بیماری باعث ضعف ، لاغری ، دل درد و بی اشتهایی می شود .

4- تب گینه : عامل آن دراکونکولوس مدینیانسیس است که به اژدهای مدینه معروف است .این کرم روی پوست تاول ایجاد می کند . اگر این تاول در آب شکفته شود لارو ها از
آن خارج می شوند . لارو در بدن میزبان واسط که سخت پوستی به نام سیکلوپس است تکامل می یابد و وارد آب می شود.
_________________