بیماریهای منتقله توسط آب

بیماریهای منتقله توسط آب

در صورت آلودگی آب به فاضلاب یک سری عوامل بیماری زا در آب باعث بیماری می شود که شامل بیماری های باکتریایی ، بیماری های پروتوزوآیی ، بیماری های ویروسی و بیماری های کرمی مي باشد.

الف ) بیماری های باکتریایی
1- وبا : عامل آن باسیل گرم منفی ویبریو کلرآ است و بیوتیپ التور می باشد . این بیماری مختص انسان است و در روده ی انسان زندگی می کند . پس از تکثیر باسیل وبا در روده یک نوع انتروتوکسین ( سم درون روده ای ) ترشح می کند که روی اپی تلیوم روده ( بافت پوششی داخلی روده ) تاثیر می گذارد و باعث دفع شدید آب و الکترولیت ها می شود . در صورت تامین نشدن الکترولیت ها ، باعث مرگ می شود .
2.حصبه ( تیفوئید ) : عامل آن باسیل سالمونلا تیفی است .انسان تنها میزبان این بیماری است که از طریق آب آلوده منتقل می شود . این باسیل پس از ورود به بدن وارد سیستم لنفاوی می شود و وارد جریان خون می شود و ایجاد سپتی سمی می کند . سپس وارد کیسه ی صفرا ، کلیه و روده می شود . علایم این بیماری تب بالا رونده ، بی قراری ، سردرد و پس از ظهور دانه های قرمز روی بدن اسهال تشدید می شود . در صورتی که باعث سوراخ شدن جدار روده شود می تواند باعث مرگ شود .

3- شبه حصبه ( پاراتیفوئید ) : عامل بیماری باسیل سالمونلا پارا تیفی است که نوع A آن در انسان ایجاد بیماری می کند . به جز آب از طریق شیر و لبنیات و تخم مرغ هم منتقل می شود .
4- اسهال باسیلی : عامل آن شیگلا ها ( دیسانتری ، فلکسنری ، بوئیدی و سونئی ) هستند . خطرناک ترین نوع آن دیسانتری است و با تولید یک نوع انتروتوکسین باعث بیماری و مرگ می شود .
5- اسهال مسافرین : عامل بیماری ناشناخته است ولی برخی گونه های اشریشیا کلی و یا به ندرت شیگلا هم می تواند باعث بیماری شود .
6- لپتوسپیروزیس : توسط یک دسته از اسپیروکت ها منتقل می شود . این باکتری در آب به مدت طولانی زنده می ماند در نتیجه می تواند باعث بیماری در شناگران و ماهی گیران شود . از طرسق دهان ، بینی ، ملتهمه ی چشم و پوست خراشیده وارد بدن  می شود .

ب- بیماری های پروتوزوآیی
1- . اسهال آمیبی : عامل بیماری آمیب آنتامبا هیستولیتیکا است که در روده ی انسان زندگی می کند و کسیت هم تولید می کند . لذا با خوردن آب آلوده یا کیست دفع شده بیماری منتقل می شود . کیست پس از ورود به بدن به فرم فعال ( تروفوزوئیت ) در می آید و به مخاط روده ی بزرگ حمله می کند و باعث خونریزی آن می شود .

2- ژیاردیازیس : عامل بیماری ژیاردیا لامبلیا است که در روده ی کوچک زندگی می کند . بیماری اغلب بدون نشانه است . در عفونت های شدید به این انگل اختلال در جذب ویتامین های محلول در چربی ایجاد می شود و باعث ضعف ، کم خونی و کاهش وزن می شود .

3- بالانتیدیازیس : عامل آن تک یاخته ای به نام بالانتیدیوم کولی است که تولید کیست هم می کند و ایجاد اسهال خونی شدید می کند .

ج_ بیماری های ویروسی
1- گاستروآنتریت ویروسی : عامل بیماری روتا ویروس ها و پارو ویروس ها هستند . علائم این بیماری اسهال است که ممکن است 8-5 روز ادامه یابد .
2- پولیومیلیت : عامل آن پولیو ویروس ها هسنتد که باعث فلج می شود .
3- هپاتیت : عامل آن نوعی ویروس است که در روده به سر می برد و در صورت آلوده شدن آب و غذا به آن باعث بیماری می شود .تهوع ، استفراغ ، حساسیت کبدی و نکروز حاد کبدی از علایم آن است .

_د- بیماری های کرمی
4- شیستوزومیازیس ( بیلاریازیس ) : عامل آن نوعی کرم قلابدار است از نوع شیستوزوم که از انواع آن می توان به  مانسونی ، هماتوبیوم و ژاپونیکوم اشاره کرد . این کرم ها در رگ های مثانه بسر می برند و تخم خود را ازطریق ادرار یا مدفوع دفع می کند . این کرم دارای میزبان واسط می باشد به این معنی که پس از خارج شدن از بدن برای بلوغ در بدن یک نوع حلزون تکامل پیدا می کند . می تواند به کبد و سایر اندام های حیاتی آسیب برساند

.
2- خارش شناگران : عامل آن شیستوزوم هایی است که در پرندگان ایجاد بیماری می کند . این بیماری هم دارای میزبان واسط است . کرم از طریق پوست وارد بدن می شود .
3- آسکاریازیس : عامل آن آسکاریس لامبرکوئیدس است . تخم کرم از طریق آب و غذای آلوده شده به مدفوع به انسان منتقل می شود . این بیماری باعث ضعف ، لاغری ، دل درد و بی اشتهایی می شود .

4- تب گینه : عامل آن دراکونکولوس مدینیانسیس است که به اژدهای مدینه معروف است .این کرم روی پوست تاول ایجاد می کند . اگر این تاول در آب شکفته شود لارو ها از
آن خارج می شوند . لارو در بدن میزبان واسط که سخت پوستی به نام سیکلوپس است تکامل می یابد و وارد آب می شود.
_________________

 

نظرات بسته شده است.