بیماری کرم قلب سگ

بیماری کرم قلب سگ
دیروفیلاریا ایمیتیس، انگلی است که به نام کرم قلب شناخته می شود.
کرم قلب از طریق نیش پشه هایی که حامل لارو عفونی دیروفیلاریا ایمیتیس هستند منتقل می گردد.
حدود ۶ ماه طول می کشد تا لارو کرم قلب در بدن سگ مهاجرت کرده و به قلب و رگ های خونی مرتبط با آن برسد. کرم قلب بالغ تا اندازه ای حدود ۱۲ اینچ رشد می کند.کرم قلب بالغ تکثیر شده و کرم های نابالغ به نام میکروفیلاریا را به خون سگ آزاد می کند. .قتی پشه، سگ آلوده به کرم قلب را نیش می زند، ممکن است همراه خون میکروفیلاریا را هم ببلعد.میکروفیلاریا در بدن پشه تکامل پیدا کرده و تبدیل به لارو عفونی کرم قلب می شود. و بدین شکل چرخه زندگی کرم قلب سگ ادامه پیدا می کند.
کرم قلب سگ
کرم قلب سگ اغلب در نژادهای متوسط و بزرگ دیده شده و بیشتر در ارتباط با سگ هایی است که بیرون از خانه نگهداری می شوند.
دیروفیلاریا ایمیتیس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *