بیماری Ehrlichiosis

بیماری اهرلی‌شیوزیس(Ehrlichiosis): نشانه آن کمتر شناخته شده‌است و به‌سادگی با سرماخوردگی اشتباه می‌شود زیرا وجود قرمزی اغلب عمومیت ندارد و معمولاً دیده‌نمی‌شود و نشانه‌های آن تب، دردعضلات و تهوع می‌باشد و اغلب در جنوب‌شرقی و جنوب‌مرکزی آمریکا دیده‌می‌شود؛ به‌محض اینکه به این بیماری مشکوک‌شدند درمان با ماکسی‌سیکلین باید شروع شود، موارد شدید را باید بستری کرد و ۲درصد نیز مرگ‌ومیر به‌همراه دارد و کنه‌های عامل انتقال آن کنه تک‌ستاره، کنه پاسیاه «آهو» و پاسیاه‌غربی هستند.

بیماری بابزیوز(Babesiosis) یکی از بدترین و شدیدترین و جدی‌ترین بیماری‌های منتقله با کنه‌ها می‌باشد. عامل آن تک یاخته انگلی بوده و شبیه مالاریا است که این نظر رئیس بخش اپیدمیولوژی بیماری لایم درCDC می‌باشد. نشانه آن عرق زیاد، تب‌بالا، خستگی و سرما است و انگل مانند مالاریا گلبول‌های قرمزخون را تخریب می‌کند و همولیز و کم‌خونی ایجاد می‌شود.

بیشتر در شمال شرقی و بالای نیمه غربی دیده می‌شود. برای درمان آن کلیندامیسین مؤثراست و از داروهای مالاریا مانند کینین (گنه‌گنه) نیز استفاده می‌شود. متاسفانه بیماری کشنده است، بخصوص دربیمارانی‌که مشکلی در سیستم‌ایمنی دارند. عامل انتقال آن فقط کنه پا‌سیاه (آهو) است.

نظرات بسته شده است.