شرایط آزمایش تئوفیلین

آزمایش تئوفیلین (شرایط انجام،تفسیر نرمال و نتیجه،روش نمونه گیری)

موارد کاربرد آزمایش تئوفیلین و شرایط نمونه گیری،تفسیر نوع آزمایش و مقادیر نرمال رنج و همچنین روش انجام آزمایش تئوفیلین را در اینجا بخوانید
نام اختصاری: THEO
سایر نام ها: تئوفیلین، Aminophylline ، Choledyl، Tedral، Theophyl، Slophylline، Theodur
بخش مورد انجام: بیوشیمی
نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما (هپارینه یا EDTA دار)
حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 – ۰٫۵

شرایط نمونه گیری:

۲ ساعت پس از مصرف دهانی و وضعیت ثابت غلظتی یا ۳۰ دقیقه پس از تزریق IV، نمونه گیری انجام شود.
نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری آزمایش تئوفیلین
حداکثر ۲ ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانتریفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:
نمونه های شدیداً لیپمیک ، ایکتریک و همولیزه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:
نمونه در c 4 و c 20-  تا ۱۴ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:
۱-    پایش درمان بیماران آسمی، بیماری های مزمن تنفسی انسدادی (COPD) و آپنه نوزادان
۲-    ارزیابی سمیت دارو

روش ارجح : HPLC
سایر روش ها: RIA، EIA، FIA ، گاز کروماتوگرافی، کالریمتریک

همچنین درباره شربت تئوفیلین جی نیز بخوانید

مقادیر درمانی :

کودکان و بزرگسالان : µg/ml 20 – ۸
آپنه نوزادان : µg/ml 11 – ۶
غلظت سمی : µg/ml 20 ≥

تفسیر:

پاسخ به تئوفیلین به طور مستقیم مناسب با سطح سرمی آن می باشد.
معمولاً بهترین پاسخ بیماران به دارو در مقادیر بیشتر از µg/ml 10 و کمتر از µg/ml 20 مشاهده می شود.

عوامل مداخله گر:

سطح تئوفیلین ممکن است در طی تجویز همزمان این دارو با آلوپورینول، متوپروال، پروپرانول و داروهای ضد بارداری خوراکی افزایش یابد.
سطح تئوفیین سرم ممکن است در طی تجویز همزمان این دارو با کاربامازپین، فورساید، ایزونیازید، فنی توئین، نورتریپتیلین و ریفامپین کاهش یابد.
بعد از فعالیت ورزشی یا فیزیکی مانند پیاده روی و … ، غلظت تئوفیلین سرم ممکن اس در حدود ۲۰% کاهش یابد.
فلوئوروکئینولون ( مانند سیپروفلوکساسین، افلکساسین) باعث کاهش کلیرانس تئوفیلین می شود.

توضیحات:

نیمه عمر دارو در افراد سیگاری و تح تجویز با فنوباربیتال کاهش میابد.
Troleandomycin و اریترومایسین ممکن است جذب تئوفیلین را کاهش دهند.
در غلظتی تقریباً معادل دو برابر غلظت درمانی معمولی می تواند منجر به بروز اثرات سمی شدید بر روی دستگاه عصبی و دستگاه قلبی عروقی شود. بنابراین نارسایی قلبی، نارسایی کبدی و تب طولانی، عفونت و چاقی ممکن است جذب تئوفیلین را کاهش دهند.
افزایش نیمه عمر دارو در وزادان نارس نیز اتفاق می افتد. در این حالت دوز دارو باید کاهش یابد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *