تخمدان و بيضه

اعمال مهم تخمدان ها،توليد تخم و ترشح هورمونهائي است كه اعمال جنيني را تنظيم نمايد.سيكل عادت ماهيانه خيلي پيچيده و در نتيجه هورمونهاي FSH و LH استروژن،پروژسترون مي باشد.
تست هاي تشخيصي اعمال تخمدان
FSH و LH را با راديوايمونواسي ازمايش مي نمايند.چون مقادير اين دو هورمون در سيكل عادت ماهيانه تغيير مي كند به همين جهت بايد در چندين روز با فاصله انجام شود.
ازمايش هم در روي سرم و هم در روي ادرار انجام مي شود.
استروژن ها:عبارتند از( estrone،استراديول estradiol،استريول،استروژن توتال) كه به وسيله روش هاي ايمونواسي يا روش هاي فلوئورومتري ازمايش مي شود.
پروژسترون را به وسيله راديوايمونواسي ازمايش مي نمايند.اين ازمايش به خصوص براي اينكه معلوم شود زن قابل باربري هست انجام مي شود.همچنين در درمان با كلومي فن clomiphene،مقدار ان را ازمايش مي نمايند.اين دارو باعث تحريك اوولاسيون ovulation شده كه در نتيجه باعث تشكيل جسم زرد corpus luteum و ايجاد پروژسترون مي شود.
اگر در درمان با اين دارو مقدار پروژسترون بالارود نشانه اين است كه تخمك ريزي انجام شده و درمان با انرا بايد قطع كرد.
در عدم كفايت اوليه تخمدان ها FSH و LH بالا رفته و استروژن كاهش مي يابد.
در عدم كفايت ثانويه و كم كاري پي توئيتر از مقدار LH و FSH و استروژن كاسته مي شود.

 

6666666666

 

بيضه ها Testes
بيضه ها تستوسترون ترشح نموده و اسپرم توليد مي نمايند.LH باعث تحريك و توليد تستوسترون مي شود كه اگر مقدار تستوسترون بالا رود در روي غده پي توئي اثر گذاشته،LH را كم مي نمايد.FSH در رسيدن اسپرم تاثير دارد.
90% تستوسترون پلاسما به گلبولين پيوسته به هورمون جنسي متصل مي شود (SHBG)sex-hormone binding globulin
تستوسترون در بافت هاي جنسي تبديل به دي هيدرو تستوسترون كه شكل فعال اندروژن androgen است مي شود.

تست هاي تشخيصي

تستوسترون،LH,FSH را با راديوايمونواسي و الايزا اندازه گيري مي نمائيم.
Beta-HCG هرچند اين هورمون همراه با حاملگي است ولي در نئوپلاسم هاي مردان ازمايش مي شود و داراي ارزش است.

عوارض بيضه ها
در كم كاري اوليه بيضه ها اسپرم توليد نمي شود كه اين خود ممكن است در اثر اوريون mumps،تروما trauma،يا انسداد مجاري باشد و تستوسترون طبيعي است.
در كم كاري ثانويه بيضه ها،كه در اثر كم كاري پي توئي تريا اعمال هيپوتالاميك hypothalamic حاصل شده است از مقدار LH و تستوسترون كاسته و FSH ممكن است طبيعي و يا از مقدار ان كم شود.
در هيرگونادوتروپيسم Hypernadotropism كه علامت معمولي ان بزرگ شدن پستان هاي مردان است(gynecomastia) مقدار LH و تستوسترون ان طبيعي و Beta-HCG بالا مي رود.علت بيماري معمولا به واسطه توليد Beta-HCG در تومور بيضه است.

777777777777777

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.