ترتيب پر کردن لوله هاي آزمايش

 

  • لوله کشت خون
  • لوله حاوي سيترات سديم شامل ESR-PT-PTT-
  • لوله لخته ( بيوشيمي ، هورمون شناسي ، بلاد گروپ، سرولوژي ، LE CELL )
  • لوله همراه EDTA ( CBC ، بلاد گروپ ، الکتروفورز، هموگلوبين A1C ، سايکل سل ، رتيکولوسيت ، G6PD کومبس مستقيم)
  • لوله هاي همراه ساير نگهدارنده ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.