ترومای قفسه سینه

ترومای سینه 25-20 درصد موارد مرگ و میر ناشی از تروما را به خود اختصاص می دهد. و به 2 نوع کند (Blunt) و نافذ (penetrating) تقسیم می شود . ترومای کند سینه حاصل فشردگی ناگهانی قفسه سینه است شایعترین علل آن سوانح اتومبیل، سقوط و تصادفات دوچرخه است ترومای نافذزمانی ایجاد می شود که یک جسم خارجی در دیواره قفسه سینه فرورود و شایع ترین علل آن زخم گلوله و چاقو است.

 

ترومای قفسه سینه

 

 

 

 

 

 

 

پاتوفیزیولوژی:
 هیپوکسمی ناشی از اختلال راه هوایی، صدمه به قفسه دنده ها و عضلات تنفسی، خونریزی شدید.
 هیپو ولمی بعلت از دست دادن مایعات زیاد از عروق بزرگ، پارگی قلب
 نارسایی قلبی بعلت تامپوناد قلبی، کوفتگی قلب
ناحیه شکسته در هنگم دم به درون کشیده می شود و در هنگام بازدم به سمت بالا رانده می شود و این برعکس حرکت عادی قفسه سینه در هنگام تنفس است.
دنده های شکسته ممکن است به سایر اندام های داخلی صدمه بزند و یا احتمالاً پوست را سوراخ کنند و زخم مکنده ایجاد نماید و در چنین زخم هایی شش جراحت برداشته و دچار فرورفتگی می شود.
هوا توسط زخم مکیده شده و حفره سینه را پر می کند و باعث اختلال در کار شش سالم و احتمالاً حالت خفگی
دست می دهد.
علایم و نشانه ها:

 

احساس درد درسینه، نفس کشیدن برای مصدوم مشکل و دردناک است. احتمالاً مصدوم
خون کف آلود بالا می آورد که نشانه صدمه دیدن ششها است. کبودی دهان، زیر ناخن ها و پوست سیانوزه.
تشخیص:
معاینه فیزیکی (مشاهده راه های هوایی، تعداد عمق تنفس.
سینه باید از نظر تقارن حرکت، زخم بازسینه، اشیاء فرورفته بررسی شود و دیواره سینه از نظر کبودی و لهیدگی و علایم حیاتی و رنگ پوست مورد مشاهده قرار گیرد.
رادیوگرافی سینه، CBC ، خون و کراس مچ، ECG ، یک اسکن CT
درمان طبّی: راه هوایی همراه با اکسیژن حمایتی برقرار شود. برقراری حجم کافی مایعات، ایجاد فشار منفی در فضای جنب وکشیدن مایع وخون از فضای جنب ضروری می باشد.
بستن هر نوع زخم باز در سینه و کشیدن هوا یا مایع از توراکس. کنترل خونریزی بالافاصله پس از آسیب و یا در بخش اورژانس انجام می شود. بیمار ممکن بالافاصله به اتاق عمل منتقل گردد.
عوارض:
 پنموتوراکس و هموتوراکس
تجمع خون در قفسه سینه (هموتوراکس) به دلیل پارگی عروق بین دنده ای و پارگی ریه ها
آزاد شدن هوا از میان ریه آسیب دیده به درون حفره پلور (پنموتوراکس).
درمان:

خارج کردن خون و هوا از درون قفسه سینه و حفظ تعادل مایعات.
– معمولاً چست تیوپ قطوری برای کنترل هموتوراکس از ششمین فضای بین دنده ای رد می کنند.
2- برای کنترل پنموتوراکس نیز چست تیوپ باریکی از دومین فضای بین دنده ای رد می کند.
پنموتوراکس فشاری: هوا از طریق ریه پاره شده وارد پلور می شود و در آنجا گیر می افتد و باعث کلاپس ریه و انحراف قلب و عروق بزرگ و تراشه به سمت قسمت آسیب دیده می شود.
علایم:

 

عطش هوا و اضطراب کاهش – BP و تاکی کاردی سیانوز
درمان: رساندن اکسیژن با غلظت بالا
گذاشتن چست تیوپ برای خارج کردن هوا و مایع
پنموتوراکس باز : ایجاد حفره بزرگی در قفسه سینه که با هر تنفس هوا به آسانی داخل قفسه سینه می شود و سپس خارج می گردد (خم مکنده).
اقدامات اورژانس:
جلوی ورود هوا به درون ریه باید گرفته شود.
1- از هر چیزی برای پوشاندن زخم باز مناسب است استفاده می شود(حوله، دستمال، کف دست)
2- مصدوم را در حالت نیمه خوابیده قرار دهید سرو شانه های او را نگه دارید. بدن مصدوم را به قسمت مجروح خم کنید بطوریکه شش سالم بالا قرار گیرد.
3- اگر بیمار هوشیار است از او بخواهید نفس بکشد (دم عمیق) و همزمان با بستن گلوت نفس خود را بیرون دهد.
4- اگر ممکن است ناحیه آسیب دیده را با گاز وازلینه بپوشانید.
5- از پانسمان فشاری به شکل پانسمان دور تا دور قفسه سینه استفاده کنید.
اقدامات پزشکی :

 

گذاشتن لوله سینه برای کمک به خروج هوا و مایع
تجویز آنتی بیوتیک برای کنترل عفونت ناشی از آلودگی.
رژیم غذایی:
با بروز شواهد برگشت صداهای دوره در اولین زمانی ممکن رژیم مایعات شروع شده و به تدریج بیمار به طرف رژیم غذایی معمولی پیش می رود تا زمان بهبودی و برگشت عملکرد ریوی وعده های غذایی کوچک و متعدد بهتر تحمل می شود.
پوزیشن بیمار:
جهت کشیدن مایع از لفضای جنب جهت خارج کردن هوا بیمار را به حالت طاقباز خوابانده و سر تخت را 45-30 درجه بالا بیاورید (نیمه نشسته) و جهت خارج کردن مایع بیمار بنشیند و بازوها را در روی میز کنار تخت قرار دهید.
نحوه مراقبت از لوله سینه Chest tube:
بعد از اکثر پروسیجرهای جراحی سینه استفاده از درناژ داخل فضای جنب مورد نیاز است. سیستم شامل یک کاتتر یا بیش از یک کاتتر سینه ای است که رد فضای جنب قرار داده شده و به دیواره سینه بخیه می شوند.
1-بیمار را از نظر دیسترس تنفسی، درد قفسه سینه، صداهای ریوی روی ناحیه گرفتا ریه بررسی کنید.
2- لوله رابطه سینه را از نظر خمیدگی یا پیچ خوردگی، شل شدن رابطها یا لخته مورد مشاهده قرار دهید.
– به حرکت مایع درون لوله رابطه درناژحین دم و بازدم توجه شود.
4- در 24 h اول بعد از عمل جراحی مدیاستن مقدار درناژ حدود cc500 بوده ورنگ آن قرمزتیره است. که به تدریج به حالت سروزی در می آید.
5- بعد از کارگذاری لوله سینه ممکن بین 200-100 سی سی مایع در 2 ساعت درناژ شود و میزان آن بعد از 2ساعت کاهش می یابد و به 500 میلی لیتر در 24 ساعت می رسد.
6- نشست مایع را درسیستم درناژ مورد توجه قرار دهید علامت نشست تولید ثابت حباب از محفطه آب یا شاخص نشست هوا می باشد.
7- ظرف شیشه ای بایستی در سطح پایین تر از بدن قرار گرفته از ضربه محافظت شود از خم شدن تغییر وضعیت شیشه خود داری شود و همیشه مراقب باشیم که سطح آب حداقل cm2 از انتهای Chest tube بالاتر باشد.
8- در جهت استفاده در مواقع اورژانس برای هر 2 لوله دو پنس هموستات داشته باشید در صورت تخلیه یا شکستن اتفاقی شیشه درناژ یا حرکت دادن بیمار لوله رابطه را کلمپ کنید.
9- شیشه ها در کنار تخت به حالت ایستاده باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.