دلیل افزایش غیر طبیعی پلاکت

ترومبوسیتمی (دلیل و تشخیص،سیر بیماری)

در ترومبوسیتمی تعداد پلاکت ها حداقل سه برابر مقدار طبیعی افزایش پایدار نشان می دهد،خونریزی خودبخود به ویژه خونریزی گوارشی مشاهده شده و اسپلنگومگالی خفیف در نیمی از بیماران دیده می شود.

علائم ترومبوسیتمی

تعداد پلاکت ها معمولا بیش از یک میلیون است که اغلب غیر طبیعی ئ غئل آسا هستند.
نوتروفیلی
آنمی هیپوکرومیک میکروسیتیک به علت خونریزی مزمن ممکن است دیده شود و در غیر این صورت اریتروسیتوز ممکن است مشاهده گردد.
پان میلوز با ازدیاد مگاکاریوسیت در مغز استخوان

تشخیص

پلاکت بیش از 600000 در میکرولیتر
Hb کمتر از 13g/d یا طبیعی
وجود آهن قابل رنگ در مغز استخوان یا عدم افزایش Hb به مقدار یک گرم در دسی لیتر پس از یک ماه درمان با آهن
عدم وجود کروموزوم فیلادلفیا
فیبروز کلاژن در مغز استخوان موجود نیست یا کمتر از یک سوم بیوپسی است.
عدم وجود اسپلنگومگالی و واکنش لکواریتروبلاستیک
عدم وجود علت شناخته شده جهت توجیه وجود ترومبوسیتوز (مثل سرطان،بیماری التهابی مزمن یا برداشت پانکراس)

سیر بیماری

در بیشتر موارد سالها بیماری در همان وضع مذکور ثابت باقی می ماند ولی در موارد کمی تبدیل به سایر بیماریهای میلوپرولیفراتیو یا به ندرت لوسمی می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.