تريكوفيتون تونسورانس t.tonsurans

مشخصات كلني تريكوفيتون تونسورانس :كلني رشد نسبتا كند دارد و ممكن است در فرم هاي مختلف دانه اي،مخملي،پنبه اي و مخچه اي ديده شود.
رنگ سطح كلني اغلب كرمي و رنگ پشت ان زرد يا قرمز مايل به زرد است.
خصوصيات ميكروسكوپي تريكوفيتون تونسورانس:ماكروكونيدي استوانه اي يا چماقي شكل و واجد 2-10 سلول با ديواره نازك و صاف مي باشد كه در انتها به يك طرف خميدگي دارد.
ميكروكونيدي به فراواني در اندازه و شكل هاي مختلف در طول انشعابات كوتاه هيف ديده مي شود.
هبف اسپيرال نيز گاهي قابل مشاهده است.در روي محيط هاي حاوي تيامين بهتر رشد مي كند،ليكن قادر به سوراخ كردن مو نمي باشد.
بيماريزائي تريكوفيتون تونسورانس :اين درماتوفيت انسان دوست مي باشد و عامل كچلي اندوتريكس يا بلاك دات (در موي الوده فاقد فلورسانس)،كچلي بدن و بندرت ناخن مي باشد.
عفونت ان در اسب و سگ نيز گزارش شده است.

t.tonsurans

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.