تريكوفيتون روبروم t.rubrum

تريكوفيتون روبروم يك درماتيت انسان دوست با انتشار جهاني است.اين درماتوفيت يكي از عامل مهم عفونت هاي انسان به شمار مي رود.ندرتا گاه از عفونت هاي حيوان نيز جدا شده است،ليكن تا به حال گزارشي از جداسازي ان از خاك نيست.
مشخصات كلني تريكوفيتون روبروم:كلني رشد نسبتا كند با حالت دانه اي يا پنبه اي دارد.پشت كلني قرمز يا قوتي رنگ است(دليل نامگذاري اين گونه نيز به همين علت است)
خصوصيات ميكروسكوپي تريكوفيتون روبروم:تعدادي ميكروكونيدي باريك از زواياي مختلف هيف ايجاد مي شوند.در محيط هاي معمولي تعدادي ميكروكونيدي كم و در محيط pda به فراواني توليد مي گردند.
در كلني هاي دانه اي (گرانولر) تعدادي ميكروكونيدي و ماكروكونيدي فراوانتر است.
ماكروكونيدي ها ممكن است به ارتروكونيدي تبديل شوند و يا ميكروكونيدي ايجاد نمايند.
ماكروكونيدي واجد 3-11 سلول مي باشد و حالتي كشيده و باريك،استوانه اي شكل يا سيگاري شكل دارد.
اختلاف از منتاگروفايتس: تريكوفيتون روبروم قادر نسيت مو را سوراخ كند.در روي محيط كورن ميل اگار حاوي 1% دكستروز در ظرف مدت 1 ماه پيگمان قرمز رنگ ايجاد مي كند.توليد اوره از يا بكنري صورت گرفته يا منفي است.
بيماري زايي:عفونت پوست سر به علت تريكوفيتون روبروم نادر است.مو به ندرت مورد تهاجم اين درماتوفيت قرار مي گيرد.در صورت ايجاد عفونت،مو را به فرم اكتو و اندو تريكس مورد حمله قرار مي دهد و فاقد فلورسانس است.
تريكوفيتون روبروم عامل كچلي هاي بدن و به طور فراوان عامل كچلي پا و ناخن مي باشد.
ندرتا از عفونت هاي زير جلدي و سيستميك جدا شده است.

trubrum

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *