تريكوفيتون شوئن لايني T.schoenleinii

images

مشخصات كلني
رشد كلني نسبتا كند مي باشد(بعد از 2 تا 3 هفته قطر كلني ابتدا پيچ خورده و سفيد رنگ است و تدريجا نخودي رنگ مي شود.
با گذشت زمان در سطح كلني چين و چروكهاي فراوان ايجاد مي گردد(حالت مخچه اي)
خصوصيات ميكروسكوپي:
ميكروماكروكونيدي معمولا موجود نمي باشد(ندرتا ميكروكونيدي با اندازه هاي مختلف ديده مي شود).
هيفهاي شاخ گوزني با انتهاي متورم (antler hyphae) و يا ساختمانهاي قنديلي شكل از جمله مهمترين عوامل تشخيصي اين درماتوفيت بشمار مي ايند.

تريكوفيتون شوئن لايني

به علاوه گاهي انشعابات هيفها در انتها حالتي شبيه به ناخن پيدا مي كنند.
در محيط دانه برنج گاه توليد ميكروكونيدي افزايش مي يابد،ليكن ماكروكونيدي حتي در محيطهاي مغذي نيز ايجاد نمي گردد.
برخي از سوشها در 37 درجه سانتيگراد بهتر رشد مي كنند،معهذا جهت رشد نيازي به تيامين ندارند.

تريكوفيتون

بيماريزايي:
اين درماتوفيت عامل فاووس انسان است و گاه نيز در ناخن،پوست و ساير نواحي بدن قادر به ايجاد كچلي مي باشد.
در حيوانات مثل سگ،گربه،گاو،موش و خرگوش و … بندرت ممكن است ايجاد بيماري بكند.

اين درماتوفيت انتشار وسيعي دارد و در ايران نيز عفونت مربوط به ان در نقاط مختلف بويژه نواحي روستائي ديده مي شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.