تریپانوزوما رودزينز Trypanosoma rhodesiense

رود

 

رودزينز تريپانوزوميازيس،بيماري خواب افريقاي شرقي
دوره زندگي
به جز در گونه هاي حشره ناقل،شبيه به تريپانوزوما گامبينز مي باشد.بز كوهي و احتمالا ديگر حيوانات شكاري وحشي و گاو اهلي ميزبانان ذخيره مي باشند.
حشرات ناقل اصلي از گونه هاي مگس تسه تسه اي است كه در چوب زندگي مي كند و عبارتند از:گلوسينا مورسيتانس،گلوسينا سوئين نرتوني ،اما در گونه هاي ديگر نيز قادر به حيات است.
از لحاظ مرفولوژيك تريپانوزوم رودزينز را نمي توان از تريپانوزوم گامبينز تشخيص داد.
همه گير شناسي
شيوع تريپانوزوميازيس رودزينز كمتر بوده و اپيدمي ها نسبت به بيماري گامبينز كمتر اتفاق مي افتد.
بيماري در بين قبيله هاي گاودار افريقاي شرقي اندميك است و تمايل به انتشار به طرف مناطق جديد را دارد.
مناطق اندميك ان همانند پخش جغرافيايي ان در ارتباط با عادات زندگي در چوب مگسهاي ناقل ان قرار دارد.

 

بيماريزايي رودزينز تريپانوزوميازيس
پيشرفت بيماري در رودزينز تريپانوزوميازيس سير سريع و كشنده اي دارد و اغلب در طي يك سال منجر به مرگ مي شود.
حملات تب شايع و شديد مي باشد و بزرگي غدد لنفاوي كمتر مشاهده مي شود.
ادم،ميوكارديت،ضعف و بي حالي واضح تر است.به ضايعات مزمن در سيستم مركزي اعصاب كمتر برخورد مي شود چون قبل از مشخص شدن تغييرات مغزي نخاعي،مرگ اتفاق مي افتد.بنابراين در حالتي كه امكان دارد اختلالات مغزي پيشرفت كند،تشنجات،حركات كره اي و لرزش هاي عصبي و يا سندرم مشخص بيماري خواب ندرتا مشاهده مي شود.
موارد درمان نشده سير مرگ باري دارند.
تشخيص رودزينز تريپانوزوميازيس
روش هاي تشخيص شبيه به تريپانوزوم گامبينز مي باشد به جز اينكه ترپانوزوم ها غالبا در خون يافت شده و به سادگي با تلقيح به موش يا خرگوش مشخص مي شوند.
درمان
شبيه به تريپانوزوم گامبينز مي باشد.بيماري رودزينز به درمان سريعتر و قاطع تري نسبت به گامبين احتياج دارد و سورامين داروي انتخابي در مراحل اوليه بيماري مي باشد.
پيشگيري
شامل موارد پزشكي،دامپزشكي،كشاورزي و مشكلات اجتماعي ناشي از گسترش جمعيت و كنترل ناقلين مي گردد.
كنترل ان به مراقبت دائمي در جهت يافتن موارد جديد و درمان موارد قديم محتاج است.
پيشگيري به وسيله داروهاي شيميائي،استفاده از پمادهاي جلدي،تور . كارهاي ديگر امكان ايجاد مقداري حفاظت را به وجود مي اورد.تماس بين انسان و مگس تسه تسه را مي توان با جابجائي جمعيت از نقاط الوده به مگس به مكان هاي سرپوشيده و در مناطق دور از جنگل و يا استفاده از هواپيماهاي سم پاش قطع نمود.


 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.