تست اپتوچين

تست اپتوچين

هدف : تشخيص استريپتوکوک پنومونيه از ساير گونه هاي استرپتوکوک

تجهيزات : محيط کشت بلاد آگار يا شکلات آگار – جار 5% CO2 – ديسک اپتوچين – سوآپ استريل – پنس – دستکش – ماژيک – شعله

براي افتراق استرپتوکوک پنومونيه از ساير اعضاي اين خانواده از اين تست استفاده ميشود که اين باکتري به ان حساس بوده اما ساير اعضاي اين خانواده مقاومند تست مثل يک انتي بيوکرام معمولي برروي بلاد اگار انجام مي گيرد.ابتدا محيط کشت را شماره گذاري نمايد سپس توسط سواپ استريل نمونه برداري نموده و به صورت کامل و يکنواخت کشت نماييد آنگاه توسط پنس استريل از ديسک اپتوچين برداشته و ديسک مورد نظر را در وسط محيط کشت قرار دهيد و محيط کشت را به مدت 24 ساعت در انکوباتور انکوبه نماييد در صورت مشاهده هاله عدم رشد باکتر ي مر بوطه حساس بوده و استرپتوکوک پنومونيه مي باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.