آزمایش اکسیداز

تست اکسیداز (روش انجام،تداخلات و مراحل کار)

تست اکسیداز,روش انجام تست اکسیداز,تست اکسیداز و کاتالاز,دیسک تست اکسیداز,باکتری های اکسیداز مثبت,باکتری اکسیداز مثبت,تست اکسیداز با دیسک,تست کاتالاز,دیسک اکسیداز
تست کاتالاز و تست اکسیداز برای نیسریاسه ها مثبت است.این تست بیشتر برای جنس های گوناگون باکتریهای گرم منفی مورد استفاده قرار میگیرد.

روش اول

ابتدا میباسیت از کلنی مورد نظر مقداری را روی یک لام قرار دهیم.
حال مقداری از محلول ۱ درصد تترا متیل فنیلن دی امین دی هیدروکلراید را روی کلنی میریزیم.

پس از گذشت ۱۵ ثانیه، در صورت مثبت بودن تست،رنگ کلنی باکتری به ارغوانی تغییر پیدا میکند.

روش دوم
میتوانید پنبه سواب را به محلولی که گفته شد آغشته کرده و آن را با کلنی مورد نظر تماس دهید.پس از ۱۵ ثانیه اگر رنگ کلنی به ارغوانی تغییر یافت،تست مثبت است.

روش سوم
دیسک هایی کاغذی و تجاری وجود دارند که به محلول اکسیداز آغشته شده اند.ابتدا این دیسک ها را با سرم فیزیولوژی خیس کرده و سپس یک کلنی کوچک را روی آن قرار دهید.ایجاد رنگ ارغوانی پس از گذشت ۱۵ ثانیه نشانه مثبت بودن تست اکسیداز است…

تست تخمیر قند ها

مننگوکک میتواند گلوکز و مالتوز را تخمیر کند.
گنوکک فقط گلوکز را تخمیر میکند.
برای انجام این تست میبایست از کلنی های اکسیداز مثبت مقداری را برداشته و روی محیط سیستئین ترپتیکیس آگار (CTA) کشت میدهیم.جهت تست تخمیر قند،قندهای مورد نظر را به نسبت ۱ درصد به این محیط ها افزوده اند.پس گذشت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه،تخمیر قند ها را بررسی میکنیم.
تغییر رنگ محیط از قرمز روشن به زرد با استفاده از معرف فنل رد نشانه تخمیر قند فوق میباشد.

تداخلات:
• نباید از کشت کهنه (بیشتر از ۲۴ ساعت) استفاده شود.
• محلول ۱% اکسیداز باید به‌صورت تازه و روزانه تهیه شود مگر اینکه محلول ساخته‌شده در فریزر نگهداری گردد.
• نباید از محیط‌های کشت رنگی مثل مک کانکی استفاده شود زیرا نتیجه مثبت کاذب می‌دهد.
• برای انتقال باکتری روی کاغذ صافی یا دیسک اکسیداز نباید از لوپ فلزی مثل استیل یا نیکروم استفاده شود، زیرا براثر سوزاندن لوپ، مقدار کمی اکسید آهن‌بر روی آن ایجاد می‌شود، که ممکن است نتیجه مثبت کاذب دهد.

تست اکسیداز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.