تست باسيتراسين

تست باسيتراسين

 

هدف : افتراق ميکروکوکها از استافيلوکوکها و استرپتوکوک گروه A از ساير استرپتوکوک هاي بتا هموليتيک

تجهيزات : محيط مولر هينتون – ديسک باسيتراسين 4%– سوآپ استريل – پنس – دستکش – ماژيک- شعله

در صورتي که يک کوکسي گرم مثبت کاتلازمثبت داشته باشيم که کواگولاز ان هم منفي باشد براي شناخت ميکروکوکها از استافيلوکوکها ي ساپروفيتيکوس و اپيدميديس از اين تست استفاده ميشود که با استفاده از ديسک اين انتي بيوتيک برروي محيط مولرهينتون مثل يک انتي بيو گرام معمولي انجام مي شود ابتدا محيط مولر هينتون را شماره گذاري نماييد سپس توسط سواپ استريل از کلوني مشکوک برداشته و بر روي محيط به صورت يکنواخت و کامل کشت دهيد سپس توسط پنس استريل از ديسک باسيتراسين برداشته و در وسط محيط کشت قرار دهيد . محيط را به مدت 24 ساعت در انکوباتور انکوبه نماييد سپس محيط را قرائت نماييد که ميکروکوک به ان حساس بوده و در اطراف ان ايجاد هاله کرده اما استافها به ان مقاومند واطراف ان رشد مي کنند هم چنين از اين تست براي افتراق استرپتوکوکهاي گروه A ، β هموليتيک از سايراسترپتوکوکهاي بتا هموليتيک استفاده مي شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.