تست تحمل نمک

جداکردن انتروکوک ها از استرپتوکوکهای نان انتروکوک گروه D

۲-  اساس آزمایش:

محیط های مایع مغذی که جهت رشد اکثر باکتری ها به کار میروند(از جمله(Heart Infusion broth حاوی۰٫۵%  Naclمی باشند، که با افزایش نمک آنها به ۶٫۵%، محیط نیمه انتخابی برای رشد انتروکوک ها فراهم می شود که سایر باکتری ها قادر به رشد در آن نمی باشند.

۳-  نمونه اولیه:

  • کشت تازه ( ۲۴-۱۸ ساعته )

۴- مواد لازم:

  • محیط مایع مغذی حاوی۵% Nacl   که می توان در ساخت  آن از اندیکاتور نیز استفاده نمود (  ۱٫۶grبروموکرزول بنفش purple  در ۱۰۰ml  اتانول ۹۵% ) .
  • می توان از محیط آگار حاوی ۵% Nacl   نیز به جای محیط مایع استفاده نمود.

۵-  روش انجام کار:

  • ۴-۳ کلنی از کشت تازه باکتری مورد نظر را به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در اتوو C° ۳۵  حاوی۷-۵%  CO2  انکوبه می نماییم.
  • وجود رشد واضح در محیط کشت بدون اندیکاتور و تغییر رنگ در محیط کشت دارای اندیکاتور، بیان گر واکنش مثبت است.
  • چنانچه ارگانیسم مورد نظر بایل اسکولین مثبت ورشد در ۵% Nacl  نیز مثبت باشد، میکروارگانیسم انتروکوک میباشد و چنانچه ارگانیسم مورد نظر بایل اسکولین مثبت و رشد در ۶٫۵% Nacl نیز منفی باشد، میکروارگانیسم، استرپتوکوک گروه D  نان انتروکوک می باشد.

۶-  تداخلات:

  • در صورت تلقیح زیاد به محیط کشت Broth ممکن است کدورت زیاد آن به عنوان رشد در نظر گرفته شود و نتیجه مثبت کاذب گزارش شود.
  • به هنگام بررسی لوله را به آرامی تکان دهید، زیرا ممکن است میکروب در طی اتووگذاری در ته لوله ته نشین شده باشد و اشتباهاً نتیجه منفی کاذب گزارش شود.
  • بیش از ۸۰%  استرپتوکوک های گروه B و گاهی استرپتوکوک های گروه A  در ۵% Nacl رشد می کنند.

۷-  برنامه  QC:

سوش کنترل مثبت:    انتروکوک فکالیس

سوش کنترل منفی:    استرپتوکوک گروه D نان انتروکوک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *