تست حساسیت به باسیتراسین (Bacitracin test)

تست حساسیت به باسیتراسین (Bacitracin test):
اصول :
دیسک دارای ۰٫۰۴ واحد باسیتراسین (نوعی آنتی بیوتیک پلی پپتیدی) مانع از رشد استرپتوکوکوس های β همولیتیک گروه A شده و بر استرپتوکوکوس های بتا همولیتیک گروه B اثری ندارد.
روش کار:
الف- بر روی محیط بلاد آگار باکتری مورد نظر کشت داده می شود.
ب- دیسک باسیتراسین (۰٫۰۴ U) را با پنس بر روی منطقه کشت شده قرار داده و کمی فشار داده می شود.
ج- در دمای ۳۵°C برای مدت ۱۸-۲۴ ساعت در شرایط ۵% CO2، انکوبه گردد.
د– قطر هاله نبود رشد اندازه گیری شود. قطر بیش از ۱۰ mm مثبت تلقی خواهد شد.
نتایج مورد انتظار:
مثبت: استرپتوکوکوس های β همولتیک گروه A دارای هاله نبود رشد با قطر بیش از  ۱۰ mmاست.
منفی: استرپتوکوکوس های β همولتیک  گروه B در اطراف دیسک باسیتراسین رشد می کنند.
این تست تشخیصی تنها برای β همولیتیک ها ارزش دارد چون برخی از α همولیتیک ها (پنوموکوکوس) نیز به
تراکم های پائین باسیتراسین حساسند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *