تست حساسیت داروئی چگونه انجام می شود

تست حساسیت داروئی (آنتی بیوگرام )

 اصولا این تست به منظورراهنمائی پزشک جهت انتخاب دارو می باشد ولی  نتایج این تست الزاما جهت درمان استفاده نمی شود.

وقتی این تست را انجام می دهیم دو سوال پیش می آید :

  1. چه موقع انجام دهیم . ۲٫ چگونه انجام دهیم .
  1. موقعی انجام می دهیم که درگسترشی که ازبیمار تهیه شده حتما WBCببینیم .یک باکتری غالب وجود داشته باشد وهمان مورفولوزی را در کشت بدست آوریم باید برای باکتری که بصورت غالب وجود دارد آنتی بیوگرام بگذاریم .(هم درکشت وهم در لام غالب باشد.)

اگردر رسوب ادرار باسیل Gr+و Gr- می بینیم و gr- غالب است ودر کشت هم gr- غالب است آنتی بیوگرام را برای gr- می گذاریم .

  1. برای انجام تست حساسیت داروئی نیاز به یک محیط پایه داریم که محیط مورد استفاده مولر هینتون آگار است .علت استفاده ازاین محیط این است که در محیط یونهائی مثل Ca و Mg در این محیط کاملا تنظیم شده اند . چون اگر محیط از نظر این دو یون کاهش یا افزایش داشته باشد بسیاری از آنتی بیوتیکها وهمچنین گونه های باکتریائی تحت تاثیر قرار می گیرد.

محیط مولر هینتون بعنوان یک محیط پایه هم برای باکتریهای هوازی وهم بیهوازی مورد استفاده قرار می گیرد .شامل عصاره گوشت وکازئین (منبع پپتون ) ونشاسته ذرت است وامکان رشد را برای اکثر باکتری ها فراهم میکند.

درمورد پنوموکوکها ویا باکتریهای دیگر باید خون اضافه شود (۵% حون گوسفند استفاده می شود .ارتفاع محیط باید mm4 باشد که می تواند نتایج تست را تحت تاثیرقرار دهد.

میزان برداشت باکتری مهم است باید میزان خاصی ازباکتری برداریم که Cfu/ml10*1.5 است که این میزان ازباکتری ازکدورت سنجی بااستاندارد ۰٫۵ مکفارلند تهیه می شود.

(۰٫۴ml از محلول کلرور باریم ۱% دریک فروریخته حجمش را با اسید سولفوریک ۱%به ۱۰۰ می رسانند. سولفات باریمی که بدست می آید استاندارد ۰٫۵ مکفارلند نام می گیرد. با اسپکتروفتومتر OD درطول موج ۶۲۵nm  اندازه گیری می شود که باید ۰٫۰۸ – ۰٫۱ باشد ). این استادارد را در دمای آزمایشگاه دور از نورتا یک ماه قابل نگهداری است . ولی اگر هربار OD سنجیده شود ودررنج بود میتوان استفاده کرد.

برای انجام تست بوسیله سواپ از استانداردی که درست شده برداشت می شود وسواپ را به کناره لوله کشیده تا اضافه آن گرفته شود سپس آن را بطور یکنواخت روی محیط مولر کشیده میشود. ویک بار دیگر از طرف دیگر بطور عمود بر خط کشت اولی می کشید. ودر مرحله آخر سواپ را دور پلیت وروی محیط می کشید. سپس ۵ دقیقه صبر کرده وبعد از این مدت دیسکها را  با فاصله ۱۵mm از پلیت و ۲۴mm از هم روی محیط قرار دهید . وپلیت  را ۱۸ الی ۲۴ ساعت در انکوباتر قراردهید.بعداز مدت فوق بااستفاده از خط کش میزان هاله عدم رشد را مشخص کرده وبااستفاده از جدول S یا I  یا R بودن آنتی بیوتیکها را مشخص می کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *