تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى

تست غربالگرى

 

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏ گیرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گیرد تا ریسك سندرم داون(تریزومی 21)، سندرم ادوارد(تریزومى 18) و سندرم پاتو (تریزومى13 ) محاسبه شود.

یكى از این اندازه‏گیرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گیرى NT مى‏گویند و دیگرى آزمایش‏هایى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

اندازه‏ گیرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گیرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در این نوع سونوگرافى مقدار مایع در پشت گردن جنین كه به آن NT مى‏گویند، اندازه‏گیرى مى‏شود. تمام جنین‏ها در این قسمت داراى مقدارى مایع هستند كه این‌مقدار در جنین‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمایل به افزایش دارد.

سونوگرافى NT همچنین در موارد زیر كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنین را تأیید مى‏كند.

2- سن باردارى را تأیید مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخیص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در این سن باردارى قابل تشخیص هستند، بررسى مى‏كند.

آزمایش خون مادر

در آزمایش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار یافت مى‏شود مورد اندازه‏گیرى قرار مى‏گیرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد. در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنین به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمایل به خروج از مقادیر مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

منبع:نی نی سایت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.