تست مقاومت به نمک

تست مقاومت به نمک 🙁 Salt tolerance)
این تست در کنار تست بایل اسکولین جهت تشخیص گونه های انتروکوکوس از نان انتروکوکوس به کار می رود. محیط پایهHeart infusion broth است که به آن ۶٫۵% NaCl افزوده شده است. باکتری را در این محیط کشت داده که اگر مقاوم به نمک باشد، رشد و تکثیر می یابد.
تست حساسیت به:(SXT)
این تست جهت تشخیص انتروکوکوس از نان انتروکوکوس به کار می رود.
روش کار   :
الف- با استفاده از لوپ بر روی محیط بلاد آگار، ارگانیسم مورد آزمایش کشت داده شود.
ب- با استفاده از پنس استریل دیسک SXT را بر روی ناحیه کشت داده قرار داده و به آرامی کمی دیسک را بر سطح محیط کشت فشار داده تا از تماس مناسب دیسک اطمینان حاصل شود.
ج- پلیت برای مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمایC °۳۵ در ۵% CO2 انکوبه شود.
د– قطر هاله نبود رشد را بر حسب میلی متر اندازه بگیرید.
نتایج مورد انتظار:
قطر هاله نبود رشد۱۵mm   ≥ ، باکتری نسبت به SXT حساس است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *