تست هاي مورد استفاده در هموستازيس و انعقاد

ست هاي غربالي براي بررسي اختلالات سيستم هموستاتيكي شامل تست هايي است كه عبارتند از
1-فاكتورهاي عروقي را بررسي مي كنند:
الف-تست Capillary fragility يا تست تورنيكه
ب-Bleeding Time-BT
2-وضعيت پلاكت ها را بررسي مي كنند:
الف-شمارش پلاكت ها
ب-مطالعه چسپندگي پلاكت ها
ج-BT
د-Clot retraction test
ه-Platelet aggregation test
3-وضعيت انعقادي و سيستم فيبرينوليتيك را بررسي مي كنند:
الف-Cloting time-CT
ب-PT
ج-Aptt

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *