تست های راه اندازی شده به روش Real-Time PCR

  HBV Viral load

jak2

به منظور تشخيص و كميت سنجي DNA ويروس هپاتيت ب در پلاسما مي باشد.

هپاتيت ب (Hepatitis B) يك بيماري عفوني ناشي از ويروسي با همين نام است (Hepatitis B Virus/HBV). اين بيماري در تقريبا تمام كشورهاي جهان وجود دارد و يكي از مشكلات عمده بهداشت جهاني بشمار مي رود. در حال حاضر حدود 2 ميليارد نفر در دنيا به اين ويروس مبتلا مي باشند كه در نزديك به 350 ميليون نفر آنها بيماري به صورت مزمن بوده و ناقل اين عفونت محسوب مي گردند.

تحقيقات نشان مي دهند كه مطمئن ترين روش براي بررسي و مديريت درمان اين بيماري، ارزيابي ميزان ويروس در خون بيمار مي باشد. بر اين اساس مي توان مرحله بيماري را تعيين نمود و موفقيت درمان را نيز سنجيد و در عين حال گونه هاي جديد ويروس را كه به درمان مقاوم مي باشند به سرعت تشخيص داد.

در حال حاضر روش Real-Time PCR در مقايسه با ساير روشهاي ارزيابي ميزان ويروس، داراي بيشترين حساسيت و وسيعترين دامنه اندازه گيري مي باشد. در اين روش با استفاده از پروبهاي نشاندار شده به رنگهاي فلورسنت مي توان محصول PCR را بررسي نمود. بر همين اساس مي توان تعداد ويروس را در نمونه مورد بررسي تعيين نمود بدون اينكه پس از پايان واكنش نياز به انجام مراحل بعدي باشد. با توجه به اينكه در اين روش نيازي به بررسي محصول PCR وجود ندارد، امكان ايجاد آلودگي نيز به لحاظ تئوري وجود نخواهد داشت.

كيت مورد استفاده حاوي كنترل داخلي مي باشد كه از گزارش منفي كاذب حاصل از مهار PCR پيشگيري مي كند.

JAK2

به منظور تشخيص موتاسيون JAK2 (V617F) در DNA استخراج شده از سلولهاي انساني مي باشد. اين كيت مخصوص استفاده تحقيقاتي است.

توضیحات :

JAK2 مخفف Janus Kinase 2است و معرف يك تيروزين كيناز است كه در سيتوپلاسم واقع شده است. اين آنزيم نقش مهمي در انتقال پيام هاي سيتوكينها و هورمونهاي رشد دارد. موتاسيون اكتسابي G1849T باعث جايگزيني آمينواسيد فنيل آلانين به جاي والين مي شود (V617F). در نتيجه اين موتاسيون JAK2 به صورت دائمي فعال شده و موجب رشد مهار نشده سلول در غياب هورمونهاي رشد مي شود. اين موتاسيون در اكثر بيماران دچار اختلالات myeloproliferative كه BCR-ABL منفي مي باشند مشاهده مي شود. همچنين اين موتاسيون به عنوان يكي از ابزارهاي تشخيصي پايه در polycythemia vera (PV)، essential thrombocythemia (ET) و primary myelofibrosis (PMF) مي باشد.

M-BCR

  M-BCR RGبه منظور تشخيص ناهنجاری کروموزومی BCR-ABL (p210) در خون محیطی و تخمین MRD (Minimal Residual Disease) در بیمارن تحت درمان مي باشد.

کروموزوم فیلادلفیا یک ناهنجاری حاصل از جابجایی کروموزومی 9;22 می باشد. در نتیجه این جابجایی ژن ABL در کروموزوم شماره 9 در مجاورت ژن BCR در کروموزوم 22 قرار می گیرد  و یک ژن هیبرید تشکیل می شود (b2a2, b3a2). این مجاورت سبب تشکیل پروتئین هیبرید BCR-ABL با وزن مولکولی 210 کیلو دالتون می شود که دارای فعالیت مداوم تیروزین کیناز می باشد و به نوبه خود باعث افزایش رشد سلولی و مهار آپاپتوز می شود. mRNA حاصل از نسخه برداری این ژن تقریبا در 95 درصد بیماران CML و برخی موارد ALL یافت می شود.

بر اساس تجربیات 20 سال گذشته، بررسی دوره ای بیماران برای تشخیص و اندازه گیری میزان بیان این ژن، نقش مهمی در تخمین پاسخ درمانی و پیش بینی میزان پیشرفت بیماری دارا می باشد.

این کیت مواد لازم برای تشخیص بیان ژن BCR-ABL (p210) و هم تخمین MRD پس از تشخیص و طی دوره درمان را فراهم می کند.

سایر تستهای راه اندازی شده :

HCV Viral load & Genotyping

HIV Viral load

MTHFR

Factor V leiden

 HPV Detection & Genotyping

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.